Има проблемни клаузи в общите условия на половината банки в страната, каза председателят на КЗП Веселин Златев.

Той обясни, че Комисията проверява условията на всички банки, а поводът са многото сигнали за подвеждащи клаузи в общите условия. Очаква се проверката да приключи до края на юни.

Златев обясни, че след като се направи проверка по сигнал или по желание на Комисията, ако се установи проблем, банката нарушител получава едномесечен срок да промени неравноправните си клаузи.

Ако това не се случи, тогава може да се заведе колективен иск. Златев цитира конкретен случай за банка, която е имала подвеждаща клауза, според която длъжникът по ипотечен кредит не може да провери и не е уведомяван, че лихвата му се вдига.

Повече от половината български потребители не знаят, че имат право да се откажат от вече сключен договор за кредит в срок от две седмици, след сключването му, без да дават обяснение защо. Това сочат данни от интернет проучване на Комисията за защита на потребителите, в което са участвали близо 1600 души.

Автор: www.darikfinance.bg