От 26 октомври 2009 година Интернешънъл Асет Банк АД  започва телевизионна рекламна кампания на новия атрактивен срочен двумесечен депозит „Асет Изкушение 2” с лихва до 12,75% в лева и 10,75% в евро, която нараства и се изплаща на всеки два месеца. Депозитът се открива при минимална сума от само 500 лева или 250 евро, като позволява довнасяне и изплащане на лихвата по безплатно издадена дебитна карта Maestro.