Александър Асенов, Управител на „СИ Финанси Груп” ЕООД: „Кредитите ни много повече помагат на българските предприемачи и работещите бизнеси, отколкото бюрократичните банкови кредити.”

Александър Асенов е един от основателите и управител на СИ Финанси Груп” ЕООД. Преди да създаде СИ Финанси, както е известна компанията, Александър Асенов е съдружник и управител в една от водещите компании у нас за търговия с метали – ХЪС ООД – заедно с брат си Иван Асенов. Двамата успешно развиват поредица от компании като най-ново предизвикателство е небанковия сектор.

Г-н Асенов, разкажете повече за СИ Финанси.

СИ Финанси Груп е небанкова финансова институция регистрирана по чл.3 от Законът за Кредитните Институции, с цел осигуряване на професионални услуги под формата на консултации и отпускане на краткосрочни и средносрочни фирмени кредити, понякога тип “bridge finance”. Компанията е динамична и готова да достави гъвкави финансови решения и безпрецедентно обслужване. СИ Финанси  Груп подкрепя българските предприемачи и за това основна мисия на нашата финансова компания е доставянето на добавена стойност за българския бизнес, предоставяйки алтернатива да получите бърз заем без излишна бюрокрация, множество документи и рискът от шаблонното банково кредитиране.

Какъв е годишния процент на разходите (ГПР) по кредитите Ви?

За типа кредити които отпускаме – експресни фирмени кредити, вноските и ГПР не са адекватен измерител. Никой от нашите клиенти не се ръководи от ГПР, а по скоро от икономическата добавената стойност ( Economic Value Added), която калкулира и opportunity cost в цената на проекта или сделката. Така на практика, въпреки по-високите равнища на лихвата, клиентите ни осъзнават, преките преимущества от осъществените си проекти.
В допълнение искам да допълня, че навсякъде по света, а България не е изключение, бързите услуги са по-скъпи. ГПР може да е малко по-висок от банковия, но ние не сме банка. Все едно да смятате да спите в хотел няколко години, вместо на вземете апартамент под наем.

Имайки предвид високия Ви  ГПР, очаквате ли отлив на клиенти с времето, след като осъзнаят високата цена на ресурса?

Напротив. Ние смятаме, че за последните няколко години откакто СИ Финанси кредитира, все повече бизнеси се обръщат към нас. Разбира се за това допринесе и световната финансова криза, която накара много банки да свият обемите си. Но в основата на успеха ни е бързината, опростената процедура, професионалното и персонално отношение. В много случаи клиентите ни правят така наречения от нас „банков арбитраж”. При такъв арбитраж ние даваме заем на даден бизнес който знаем, че след месеци бавене и кредитни съвети на банките, ще им бъде отпуснат банков кредит. През това време обаче бизнесите използват нашия кредит, като едновременно си подобряват кредитния рейтинг и генерират парични потоци по реално действащи проекти- два важни показателя, които се взимат в предвид при отпускане на банков кредит.

Финансирането Ви помага ли реално на тези хора или усложнява ситуацията им с по-високата лихва?

Заемите ни се ползват предимно от малки и средни предприятия. Те са бизнесите, които са гъвкави и насреща очакват гъвкави финансови решение. Банковите кредити, нека си говорим истината, са всичко друго но не и гъвкави. Ние нямаме скрити такси както и променливи проценти обвързани с EURIBOR или други междубанкови рейтове. Лихвите са ни фиксирани и липсата на каквито и да било такси за предсрочно погасяване или такси за усвояване и управление прави ГПР на нашите кредити равен на годишния лихвен процент. Може би именно честността и факта че не крием нищо от клиентите си (нямаме малки букви) сме заслужили честта да им станем финансови партньори. В допълнение пак повтарям, че opportunity cost е много важен за всеки проект и клиентите ни осъзнават че ще спечелят много повече- и монетарно и немонетарно.

Как виждате българския сектор на небанковите финансови институции и къде стои СИ Финанси Груп?

Докато секторът на бързите потребителски кредити е силно развит и конкурентен, бързите бизнес кредити са сектора който още очакваме да се развие. На пазара има няколко много конкурентни компании. Ние обаче нямаме против конкуренцията. Дори напротив, повече конкуренция означава повече добавена стойност за клиентите и по ефективни и ефикасни процеси във финансовите компании. Това на свой ред вдига нивото на българските финансови компании, съизмеримо с нивото и авторитета на чуждите ни колеги.

Що се отнася до регулациите, мое мнение е че икономическата ситуация по целия свят ще наложи повече отчетност и прозрачност с по-малко хазартен риск, което означава и повече регулации за нас. БНБ и сега има доста указания, някои вътрешни, някои от ЕС, но мисля, че постепенно ФИ играят все по-голяма роля в обществото ни, което ще се допринесе за повече регулации на небанките.

Не на последно място искам да подчертая че планове ни за СИ Финанси са да се превърнем във финансова институция, която предлага бутикови финансови решения на своите клиенти. Това означава и усъвършенстване на оперативните процеси и внедряване на иновации, които да тласкат по нататъшното развитие на нас самите пък и на сектора ни. Искрено желаем да се превърнем в еталон на финансова институция. От това ще спечелят нашите клиенти, конкуренти, пък не на последно място и ние.Повече информация за бързите бизнес кредити можете да намерите в секцията ни "Бързи бизнес кредити" (тук).