теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Жилищните заеми се увеличават с 9,9% на годишна база


0 гласа831 прочитания

Кредитирането на фирмите през септември леко се забавя на месечна база, отчитат в БНБ

През септември кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи темпове. При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите, На месечна база обаче има забавяне при отпускането на заеми, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на септември депозитите на неправителствения сектор са 76,325 млрд. лв., като годишното им увеличение е 7,7% (8% годишно повишение през август).

Спестяванията на фирмите в края на септември са 23,853 млрд. лева. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 13% (13,8% годишно повишение през август 2018 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 21,7% на годишна база през септември и достигат 2,655 млрд. лв. Месец по-рано годишното понижение беше 22,5%.

Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, към 30 септември са 49,817 млрд. лева и се увеличават със 7,3% на годишна база (7,6% годишно нарастване през август).

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

В края на миналия месец нетните вътрешни активи са 55,188 млрд. лв. и за една година се увеличават със 7,8%   (8,4% годишно повишение през август). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 56,129 млрд. лв. и нараства на годишна база със 7,2% (8,1% годишно увеличение през август).

През миналия месец вземанията от неправителствения сектор се увеличават със 7,9%, достигайки 58,253 млрд. лв. (8,2% годишно увеличение през август). В края на септември заемите за неправителствения сектор са 56,705 млрд. лв. при 56,496 млрд. лв. към август 2018 г. Увеличението на годишна база е със 7,4% (7,6% годишно повишение през август).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на заеми от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 97,9 млн. лева. На годишна база продадените заеми от Други ПФИ са 124,8 млн. лв. (в т. ч. 25,5 млн. лв. през септември), а обратно изкупените кредити – 26,9 млн. лв. (през септември 2018 г. няма обратно изкупени кредити).

Заемите за фирмите нарастват с 4% на годишна база през септември, като месец преди това увеличението беще 4,2%. Към 30 септември кредитите за бизнеса достигат 32,550 млрд. лв.

Намерете най-добрата оферта за бизнес кредит

Заемите за домакинствата в края на миналия месец достигат 21,417 млрд. лева, отчитат в централната банка. В сравнение с година по-рано те се увеличават с 9,7% , докато на годишна база ръстът през август беше 10,2%.

В края на септември жилищните кредити са 10,227 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,9% , като за сравнение годишното увеличение през август беше 9,6%.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

В началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск. По думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество".

Потребителските заеми възлизат на 8,934 млрд. лв. и за една година се увеличават с 15,4%, колкото беше и годишното повишение през август.

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

На годишна база другите кредити намаляват с 16,9% до 911,5 млн. лева, докато през август годишното понижение беше 10,4%.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, към 30 септември са 2,738 млрд. лева и за една година се увеличават с 37,2%. За сравнение през август годишното повишение беше 35%.

Нетните чуждестранни активи са 55,606 млрд. лева към 30 септември, докато в края на август бяха 55,159 млрд. лева. Ръстът на годишна база е 6,5%, докато годишното повишение през август беше 6,4%.

През септември 2018 г. чуждестранните активи се увеличават с 6,5% (6,3% годишен ръст през август), като достигат 65,343 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 9,737 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 6,3% при 6% годишно повишение през август 2018 година.

През септември широките пари се увеличават на годишна база с 9,2% при годишно нарастване от 9,5% през миналия месец. Към 30 септември те са 91,611 млрд. лева, докато месец по-рано бяха 91,432 млрд. лева, съобщават още от БНБ.

Източник: www.investor.bg