теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Животозастраховането отчита близо 3% ръст за полугодието


0 гласа628 прочитания

Ръст на премийния приход отчитат животозастрахователните компании в България за първите 6 месеца на 2017 г. Увеличението спрямо година по-рано по същото време е 2,78%, показват изчисления на Investor.bg на базата на  данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Общо премийният приход за периода януари-юни възлиза на близо 230 млн. лв. при 236 млн. лв. за миналата година.

Традиционно приходите за полугодието от здравни застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества в страната, са с най-сериозен ръст. Постъпленията възлизат на 24,5 млн. лв. при 17,4 млн. лв. година по-рано. Увеличението е с малко над 40% на годишна база.

В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той обаче намалява с 3,38% спрямо първото шестмесечие на 2016 г. до 155,4 млн. лв.
Общият премиен приход на рисковата застраховка "Живот" (с покрит само риска "смърт") нараства с 25% до 47,2 млн. лв. при 37,5 млн лв. за полугодието на 2016 г.

Смесената застраховка „Живот" носи приходи от 69,9 млн. лв. Това обаче е с близо 14% по-малко в сравнение със същия период на 2016 г., когато премийният приход е бил 81,3 млн. лв.
Приходите от продуктите „Женитбена и детска застраховка“ също намаляват с близо 10,3% до 4,5 млн. лв. при 5,1 млн. за първите 6 месеца на 2016 г.

Първи по пазарен дял са ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ с 21,5%, ЗАД „Алианц България Живот“ с 20,7% и ЗК „Уника Живот“ ЕД със 17,2%.

В относително изражение най-осезаемо се повишават премийните приходи на ЗАД "Сожелайф България", като достигат 8,1 млн. лв. при 6,3 млн. лв. през първите 6 месеца на миналата година. На второ място е ЗД „Евроинс Живот“ ЕАД с ръст от над 35%.

При „ЖЗИ“ АД има спад от близо 68%, а при ЗЕАД "ЦКБ Живот" – малко над 43%.

Източник: www.investor.bg


Свързани теми
Свързани ключови думи