теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Как да намалим разходите по заеми


1 гласа1003 прочитания

Лихвите по заемите значително се понижиха през последните години. Като добавим към това и промените в Закона за потребителския кредит от м.г., с които отпадна таксата за предсрочно погасяване на задължения по ипотеки след първата година, рефинансирането на старите заеми изглежда все по-изгодно. Тези фактори повишиха конкуренцията между банките, и в стремежа да задържат клиентите трезорите са по-склонни да предоговарят условията по вече отпуснати кредити.

„Винаги съветваме нашите клиенти първо да проверят какви са условията за предоговаряне в кредитната институция, която е отпуснала заема. Ако не се стигне до споразумение, тогава се търсят възможности за рефинансиране от друга банка“, коментира Десислава Николова от финансовия портал „Моите пари“. Според изпълнителния директор на „Кредит Център“ Тихомир Тошев също е най-добре клиентите да поискат оферта за предоговаряне от банката, която е отпуснала кредита и след това да ги сравнят с офертите за рефинансиране от други трезори.

Хората могат предварително да се запознаят с разходите по предоговаряне на съществуващ стар заем от тарифите за физически лица на банките. В. „Труд“ направи преглед на условията, които се предлагат от петте най-големи банки по активи у нас за подобна операция. Обикновено таксите зависят от вида на заема, оставащата сума за изплащане и конкретното условие, което се предоговаря.

Например ако клиентът иска да промени цената на заема (лихвени равнища, такси за обслужване и т.н.), таксата в повечето случаи е процент от оставащата за погасяване сума. В Уникредит Булбанк тя е 1% за заемите, които са сключени след влизане в сила на промените в Закона за потребителския кредит (23 юли 2014). За останалите кредити таксата е фиксирана. Например при текущ дълг от 20 000 лв. за предоговаряне се плащат 350 лв. Ако остават до 50 000 лв., таксата е 700 лв., а при дълг до 100 000 лв. плащаме 1400 лв. Над тези суми таксата за предоговаряне е 2100 лв.

В банка ДСК таксата за промяна на условията зависи от това дали става въпрос за потребителски или ипотечен кредит. Ако заемът е потребителски, плаща се 0,5% върху остатъка по кредита, но минимум 50 лв. При жилищните заеми таксата е 1% от непогасената сума, но има таван от 500 лв. Тези такси важат и при предоговаряне на лихвата във връзка с превалутиране на кредита. При промяна на няколко други условия, клиентите плащат 50 лв. за първото и по 10 лв. за всяко следващо. Падежната дата може да бъде сменена безплатно.

В Първа инвестиционна банка (ПИБ) таксата за разглеждане на искането за предоговаряне е между 25 и 50 лв. в зависимост от вида на кредита. Дължи се и комисион от 1% върху остатъка по главницата, но не повече от 500 евро.

В ОББ се плащат 35 лв. за предоговаряне на условията по потребителски кредит и 100 лв. - за ипотечен.

В Райфайзенбанк таксата за промяна на ценовите условия е 100 лв. за потребителски кредит и 150 лв. за ипотечен. При предоговаряне на друг вид клаузи също има такса от 100 лв. Толкова се дължи и при превалутиране. Промяната на падежната дата струва 10 лв.

Ако клиентът реши да рефинансира заема си от друга банка, дължимите такси са различни от стандартните при отпускане на нов кредит, коментира Тихомир Тошев. Според него в момента има промоции, при които не се събират такси за рефинансиране или новата банка поема част от разноските.

Предоговарят се главно ипотеки

Хората търсят възможности да предоговорят или рефинансират главно ипотечни кредити, обясни изпълнителният директор на „Кредит Център“ Тихомир Тошев. Тези заеми са основно за по-големи суми, а и спадът на лихвените равнища е по-съществен от този по потребителските кредити. Така ефектът за клиентите е значителен.
Например при рефинансиране от друга банка клиентът може да получи лихва по-ниска с до 1,5% от първоначално договорената, обясни Тошев. Така някои кредитополучатели успяват да намалят дължимата сума за целия период на заема с 20-30 хил. лв.

Клиентите по-рядко се опитват да предоговорят или рефинансират потребителски кредити. Причината е, че тези заеми са за по-малки суми, обикновено под 10 хил. лв. Измененията в лихвените нива по тези продукти през последните години също не са значителни. Най-често клиенти, които имат няколко потребителски кредита, търсят възможности за обединяване на задълженията и намаляване на месечните вноски.

6% лихва за жилище

6,03% е средната лихва по новите жилищни заеми в левове през април, показват последните данни на Българската народна банка (БНБ). В евро лихвените равнища са малко по-високи – достигат средно 6,49%. В сравнение с 2010 г., когато беше пикът в ипотечното кредитиране, този вид заеми са поевтинели значително. Данните на централната банка показват, че през април 2010 г. средната лихва по новите жилищни кредити в левове е била 9,16%, а в евро – 8,48%.

Намаление на средните лихвени нива се отчита и при старите жилищни кредити, макари и в по-малка степен. Според статистиката на БНБ в момента лихвата за старите ипотеки в левове е около 7,18%, а във европейската валута – 7,26%. През април 2010 г. средната лихва по старите жилищни кредити в левове е била 9,41%, а в евро – 8,15 на сто.

Банкери наскоро прогнозираха, че тенденцията на спад на лихвите по кредитите може и да не продължи в средносрочен план. Очаква се през следващите месеци да има стабилизиране на лихвите, а след това може да започне и обратната тенденция.

Нотариални такси оскъпяват процедурата

При рефинансирането на ипотечен кредит със заем от друга банка има значителни разходи, свързани с нотариалните такси за заличаването на ипотеката и учредяването на нова. Дължимата сума зависи от размера на кредита. Например при 80 хил. лв. заем заличаването на ипотеката струва около 160 лв. За учредяването на нова законна ипотека трябва да платим около 460 лв.

Обикновено процесът по рефинансиране е свързан и с нова оценка на имота, припомнят кредитните консултанти. В тарифите на някои банки са посочени и таксите, които се събират за това. За оценката на апартамент плащаме от около 85 лв. до 120 лв. За оценката на къщи или търговски обекти дължимата сума е по-голяма.

Източник: www.trud.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции