Алтернативното инвестиране добива сериозна популярност в световен мащаб, като става все по-разпространено и в Европа. И докато то има много лица, най-голям дял от него заема инвестирането посредством така наречените Peer-to-Peer (P2P) платформи.

Peer-to-peer инвестирането/кредитирането е децентрализирана форма на инвестиция/отпускане на кредити. Съществуват два основни бизнес модела, по които p2p платформите функционират:

1. Хора (заемодатели, инвеститори) отпускат кредити директно на други хора (кредитополучатели)

2. Кредитни компании (оригинатори) отпускат кредити на потребителите си (кредитополучатели), в които може да инвестират други потребители (инвеститори)

Първият начин на кредитиране/инвестиране е известен още като social lending и макар, че е популярен начин на финансиране още от XVI в. (хора, които имат пари, отпускат на хора, които имат нужда от пари), истинският му бум започва с развитието на технологиите и възможностите, които те предоставят в началото на XXI в. Едно от големите предимства на този модел е достъпността му – на практика всеки може да вземе заем от всеки, който е склонен да отпусне средства. 

Въпреки настоящия бум, в началото P2P кредитирането се приема като нещо нишово и специфично. Услуга, създадена за малък брой хора, склонни да се доверят на нещо, което се предлага изцяло онлайн и за което никой не е чувал преди това.

Бизнес моделът, при който платформите разчитат на оригинатори също е изключително успешен. Когато кредитите са отпуснати от опитни и стабилни финансови институции, това дава спокойствие на инвеститорите, че кредитополучателите са минали процесите и проверките преди одобрение, които всяка компания за кредитиране използва и развива.

От друга страна този модел позволява на оригинаторите, които предлагат свои кредити на платформите, да доразвиват бизнеса си, използвайки ресурсите, които получават. Това са отношения, при които всички печелят и затова все повече компании, отпускащи кредити, се присъединяват към p2p платформи.

Различните оригинатори предлагат различни видове кредити, което позволява на инвеститорите да диверсифицират добре портфолиата си, както и предоставят богат избор по отношение на риск и доходност. Много от оригинаторите предлагат и buyback гаранция – изкупуването обратно на лоши кредити, в които е инвестирано, като така удовлетвореността на инвеститорите остава гарантирана.

Увеличаващият се брой на платформите дава все повече възможности и от гледна точка на инвеститорите е изцяло положителна тенденция, а популярността, която добиват ги превъща от нещо непознато и нишово в най-адекватното и достъпно решение за генериране на висока доходност през последното десетилетие.

P2P инвестирането може да изглежда объркващо и ненадеждно за някой, който не е запознат с концепцията или пък не го е пробвал лично. Всъщност това е надежден и дългосрочен инвестиционен метод, който може да се окаже имено възможността, която сте търсили досега, за да накарате спестяванията си да работят за Вас.

По-добра възможност от повечето инвестиционни алтернативи


P2P инвестирането предлага нов поглед върху дългосрочните инвестиции и превъзмогва много от ограниченията, които другите подобни опции имат. Депоситите в банките, предлагат почти нулева възвръщаемост, при изключително ниските лихви в последните години, а други методи за инвестиране, като Форекс търгуването, позволяват много малко контрол и предвидимост, придужени в висок риск за инвестирания капитал. С P2P платформите можете да бъдете сигурни в бавния, но стабилен приход върху Вашата инвестиция, като можете да се чувствате уверени, че парите Ви са защитени от гаранцията за обратно изкупуване. Гаранцията за обратно изкупуване се активира, когато в рамките на 60 дни кредът, в който сте инвестирали спре да се изплаща. Няма нужда да дешифрирате сложни графики или дa следите икономическите спадове и ръстове. Това е инвестиция, за която бъдещото Ви ще е благодарно. Възвръщаемостта, която можете да достигнете, инвестирайки в P2P платформата Iuvo е около средното ниво за повечето платформи и може да достигне средно до 9% годишно.

Друго предимство на този метод е предвидимостта. В зависимост от това каква сума сте готови да инвестирате и типа заеми, които изберете, можете да пресметнете очакваната възвръщаемост с почти перфектна точност. Също така можете много лесно да напаснете нивото на риск в зависимост от предпочитанията си. Ако желаете да инвестирате с по-ниско ниво на риск можете да изберете заеми с рейтинг А или B, които предлагат по-ниска, но по-сигурна възвръщаемост. Но както споменахме по-рано, гаранцията за обратно изкупуване защитава средствата Ви. Това превръща инвестирането в заеми с рейтинг D, E или HR в по-изгодна и предпочитана опция.

Опростен процес на автоматично инвестиране

С Iuvo можете да регулирате всяка стъпка от процесите в платформата, да изградите инвестиционното си портфолио както прецените или просто да използвате функцията за автоматично инвестиране. Независимо дали тепърва започвате или имате предишен опит от Iuvo препоръчват тази опция. Единственото, което трябва да направите, е да въведете предпочитанията си и системата ще свърши останалото, следвайки избраните от вас критерии. Най-голямото преимущество на този метод е това, че спестява време. Можете да модифицирате настройките на автоматично инвестиране по всяко време.

Дългосрочно и гъвкаво инвестиране

Едно от предимствата на p2p инвестирането е ниският праг на започване, като може да стартирате с  10 лева или 10 евро и да прецените дали това е подходяща за вас инвестиция.

Друг важен аспект, който трябва да се има предвид, е разнообразяване на портфолиото. Опцията да избирате сами заемите, в които инвестирате, Ви дава възможност да разпределите риска и да прецените кои комбинации са най-печеливши. Това е само един от факторите, които правят p2p инвестирането изключително гъвкаво. Въпреки че това е дългосрочна инвестиция, малките стъпки, които следват процеса, са много важни. Инвестирането с малки суми и разнообразяване на портфолиото е основен подход при р2р инвестирането.

Краткият срок на погасяване на заемите също допринася за цялостната гъвкавост. Така можете да определите своята стратегия много по-бързо, ако инвестициите Ви не се развиват по план.

За кого е подходящо p2p инвестирането?

P2P инвестирането е подходящо за всеки, който търси надежден и доходоносен метод за възвръщаемост върху спестяванията си – единствените нужни фактори са търпение и мотивация. Опитът на Iuvo показва, че инвеститорът, който има най-големи шансове да е печеливш в дългосрочен план, е обикновено мъж или жена, около 35 години, с интереси в сферата на финансите, инвестициите или технологиите. Но дори да не попадате в тази категория можете да успеете, стига да имате мотивация и мисъл насочена към печалбата.

Подхождайте към P2P инвестирането с подготовка и търпение и Вашите усилия ще бъдат възнаградени в дългосрочен план.