теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Карай внимателно или...


0 гласа733 прочитания

Системата бонус-малус, възнаграждаваща добрите шофьори при сключването на задължителната полица "Гражданска отговорност", може да стартира от 2018 г., но ако не бъде калибрирана правилно, носи рискове за застрахователите

Да си внимателен шофьор очевидно носи плюсове - най-малкото така човек намалява рисковете за живота и здравето за себе си и близките си. Досега обаче наградата за това беше изцяло морална - личното удовлетворение и "златен талон" от КАТ. От 2018 г. за собствениците на над 4 млн. автомобила в България стимулът да карат без нарушения ще е и финансов. Той ще се измерва в отстъпка от цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", и обратно - в оскъпяване при пътни произшествия в досието.

Макар да е твърде рано да се каже колко съществен би бил ефектът за полиците, които сега са на цени от около 200 лв. годишно, прогнозите са, че въвеждането на системата бонус-малус (BMS) ще разтърси пазара изоснови. Причината е, че освен финансов стимул шофьорите ще получат и справедливост - ако досега всеки внасяше еднакво в общия солидарен пул, то промяната ще направи така, че слабите шофьори ще плащат по-скъпо. Промяната ще хвърли в нов вид конкуренция и самите застрахователи, за които съревнованието занапред ще е кой привлича най-добрите водачи. С въвеждането на системата България ще се появи на картата на модерното автомобилно застраховане, което прилага бонуси и малуси от началото на миналия век и така спомага за намаляване на катастрофите по пътищата.

Еуфорията от предстоящото събитие обаче не бива да е прибързана, защото и рисковете, които го съпътстват, не са малко. Ако не бъде достатъчно прецизна и балансирана, системата рискува да изправи застрахователите пред криза на платежоспособността. Проблем може да създадат и данните, които ще се ползват за изработване на системата - събраните бази с хомогенна информация са само за шест години назад и това е предизвикателство за анализаторите, които трябва да определят кои точно са факторите, които дават бонус и кои не.

Най-после напредък

Оптимистичните очаквания, че бонус-малус ще има още през 2018 г., идват от новината, че е избрано кой да я прави и той е представител на голямата четворка във финансовия одит. Дружество на EY от Гърция печели конкурса, организиран от Гаранционния фонд на застрахователите, като конкуренция са му били други от елита - полската Milliman и френската Mazars. Willis Towers Watson също са искали да се включат, но заради късия срок не са смогнали с документите. Фондът не е бил склонен да чака, защото той самият е в закъснение - според новия Кодекс за застраховането системата бонус-малус трябваше вече да работи.

Спечелилата оферта е за 210 хил. евро и по информация на източници, запознати с конкурсната процедура, не се е различавала чувствително от онова, което са предложили останалите. В полза на "Ърнст и Янг бизнес адвайзори сълушънс" е натежал най-вече доказаният по документи опит на екипа. Това бе ясно още от условията на конкурса, където цената е с тежест 40%, докато опитът дава 60% от точките за оценка.

Потърсени да представят опита на гръцкото си дружество, от EY посочиха, че основният екип, участвал в проекти в застраховането на моторни превозни средства и внедряването на бонус-малус системи, има опит на пазарите във Великобритания, Полша, Турция, Гърция, Чехия, Унгария, Словакия, Кипър. "Екипът има възможността да предоставя задълбочено разбиране и експертиза в сферата на ценообразуването и развитието на застрахователните продукти, моделиране на големи масиви от данни, както и създаване и проектиране на регулаторни рамки", заявиха от EY.

Работата в различни юрисдикции е характеристика, която подчертават и от Гаранционния фонд (виж интервютата). Спечелването на поръчката е пореден пробив за EY на българския пазар, след като с офертата за 1.34 млн. евро бе избран да консултира Комисията за финансов надзор (КФН) по приключващите всеки момент проверки на застрахователите и пенсионните фондове. Дружеството пое и поръчката за провеждане на стрес тестове за застрахователите с предложение за 920 хил. лв.

Според графика на поръчката до 60 дни след подписването на договора EY трябва да представи доклад за причините, които в най-голяма степен водят до катастрофи в България. Те ще послужат за определянето на скалите, по които ще бъдат оценявани индивидуално водачите и техните автомобили. След това е ред на самата методология, в която ще се разпишат схемите за бонусите и малусите. В някои страни таблиците са големи и отклоненията могат да са и 200% от базовата тарифа. Каква ще бъде формулата за България има шанс да се разбере към средата на годината.

Бонус-малус по български

Отсега е ясно, че българският модел ще е уникален, защото ще е съобразен със спецификите на местния шофьор. За разлика от преобладаващите бонус-малус системи по света, където водещи са честотата на произшествията, тежестта им и размерът на причинените щети, то у нас би могло да се добави като определящо дали водачът е хващан с превишена скорост и употреба на алкохол. Приложимо и у нас би могло да бъде правилото, че година без инцидент в досието дава придвижване с едно място нагоре по скалата с рисковите профили, докато един инцидент води до спускане с две места надолу.

Рано е да се каже дали техническите характеристики на колата ще отпаднат напълно като фактор, който се взема при определянето на цената на застраховката. Със сигурност обаче служебните, семейните и лизинговите автомобили, които се управляват от повече от един водач, ще се третират различно при сключването на застраховка, като най-вероятно за тях ще се прилага базова тарифа.

Друг важен въпрос е дали когато бъде готова системата ще е задължителна за всички, или застрахователите ще си запазят правото да прилагат собствени методологии за определяне на риска. В това има логика, защото компаниите разполагат с огромни масиви от данни за собствените си клиенти с доста по-дълъг исторически период от шестгодишния, с който ще работи EY, и това е основа за по-прецизни изчисления. От голямо значение е какъв ще бъде размерът на отстъпките, за да е сигурно, че хем ще стимулират водачите към внимателно шофиране, хем няма да се превръщат в повод за криене на инциденти и нелоялна конкуренция.

При всички положения компаниите ще продължат да определят сами базовата цена на застраховката Гражданска отговорност, която предлагат и от която ще правят отстъпки. Това ще им помага да не се отклоняват много от пазара, но крие риск при недобри сметки да бъде застрашена платежоспособността им. Топката за това е у КФН, която вече има връзка в реално време към информацията за сключените застраховки "Гражданска отговорност" и така може да контролира дали някой не е достигнал дъното на резервите си.

Най-важната застраховка

Автомобилните застраховки са най-важната на застрахователния пазар в България с близо 70% дял от приходите в общото застраховане. Ежегодно шофьорите плащат близо един милиард лева премии, за да си гарантират, че ще им се помогне в поемането на щетите, които биха могли да причинят на пътя. Въпреки че е задължителна обаче, застраховката все още не успява да обхване 100% от шофиращите. По последни данни към декември едва 86.5% от автомобилите в движение имат покритие на риска. Очакванията са, че въвеждането на бонус-малус системата ще повиши интереса към застраховката. Друга мярка за това е новата практика по дерегистриране на автомобилите, хванати в движение без "Гражданска отговорност". През миналата седмица Гаранционният фонд е подал на МВР данни за 150 хил. такива автомобила.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за застраховки

Свързани теми