Надзорът ще подложи на проверка 81 поднадзорни лица

Комисията за финансов надзор (КФН) отново напомни, че решението да отложи старта на стрестестовете на пенсионните фондове и на застрахователните дружества е било взето единодушно от всички участници в Управляващия комитет, който ръководи провеждането на прегледа. В този комитет участват представители на Комисията за финансов надзор (КФН), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ).

Отлагането бе обявено още през март, за което ИНСМАРКЕТ своевременно съобщи. Припомняме, причината за решението беше обявената липса на капацитет от независими международни консултанти, които да покрият едновременно и банковия, и небанковия сектори у нас.

От КФН са категорични, че отлагането по никакъв начин няма да повлияе върху обективността, достоверността и законността при изпълнението на предстоящия преглед и резултатите от него, както и че забавяне по процедурата от страна на КФН няма.

Прегледът е отложен за 15 юли 2016 г.

Предстои да бъдат проверени 81 поднадзорни на КФН лица. 

Провеждането на такъм преглед  преглед, който обхваща 100% от банките, пенсионните и застрахователните дружества, се осъществява за първи път в Европейския съюз.

Източник: www.insmarket.bg

Сравнете всички оферти за застраховки