Въпреки краткия срок регулаторът успя да разпредели задачите на отстранения одитор РСМ

След като в началото на месеца Комисията за финансов надзори отстрани от прегледите на застрахователите и пенсионните фондове "РСМ България", регулаторът му избра заместници. Срокът беше изключително кратък, като самите компании трябваше да са дали по два предпочитани одитора до 12 септември и по информация на "Капитал" част от компаниите не са успели да си осигурят проверяващ и управляващият комитет по прегледите им е назначил такъв служебно. Все пак КФН спази обявения срок за окончателното разпределение и на 15 септември обяви

кой кого ще проверява

Четирите дружества от групата на "Евроинс", както и двете от групата на "Лев инс" попадат при Mazars. Френската компания беше консултант при двете банки, където аналогичните проверки наложиха най-сериозни корекции - ПИБ и Инвестбанк.

Групата на ЦКБ (застрахователите "Армеец" и "ЦКБ живот", както и пенсионните фондове "ЦКБ-Сила") ще бъдат проверявани от румънското поделение на KPMG. Другата група, свързани с "Химимпорт" дружества - "Съгласие", е разделена. Застрахователите отиват към "Делойт одит", което при предишното разпределение не беше избрано от нито една компания. Пенсионната компания ще се проверява от HLB Bulgaria, което вече имаше спечелени четири от деветте осигурителни дружества на пазара. Дружествата на "Алианц" и от двата сектора ще се проверяват от PwC, a "Бул инс" - от Milliman.

Сега поднадзорните компании на КФН са длъжни да сключат договори максимално бързо

Според обявеното от КФН при тях проверката започва отначало и практически незабавно. Отстраняването на РСМ, който беше спечелил най-много компании за проверка, се наложи, след като насред течащите прегледи КФН и европейският регулатор EIOPA установиха, че одиторът е подавал невярна информация и вероятно е фалшифицирал документи. РСМ категорично отхвърли обвиненията и заяви, че ще прави собствена проверка. Вероятно от компанията ще обжалват, а по информация на "Капитал" е възможно да възникнат и спорове с компаниите в сектора по отношение на вече направените плащания към РСМ.

Другата опасност е заради смяната процедурата, която беше отложена веднъж от предишния председател на КФН Стоян Мавродиев, отново да се забави. "Направихме необходимото, за да можем да определим новите проверяващи по най-бързия начин. Потвърждавам категоричното ни намерение проверките на този сектор да приключат до края на годината", увери наследникът му на поста Карина Караиванова.

Източник: www.capital.bg