теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

КФН одобри нов фонд на Експат Асет Мениджмънт


0 гласа1390 прочитания

Автор: DarikFinance.bg

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД за организиране и управление на договорен фонд Експат Бондс. Фондът е с нискорисков профил.

ДФ Експат Бондс ще инвестира в дългови ценни книжа и други финансови инструменти с фиксирана доходност. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд Експат Бондс и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

УД Експат Асет Мениджмънт има разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява два договорни фонда - Експат Ню Юръп Стокс и Експат Ню Юръп Пропъртис.