теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

КФН поряза застрахователите за двойните цени по "Гражданска отговорност"


0 гласа716 прочитания

Очаква се, че застрахователите ще отговорят на удара с поскъпване на застраховката

Комисията за финансов надзор (КФН) поряза застрахователните компании, предлагащи задължителната автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“.  Днес Надзорът обяви, че е променил и съответната Наредба (№ 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства).

Измененията се налагат поради констатацията  от страна на КФН на трайната практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като потребителите погрешно се информират, че застраховката има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси за територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи, че ще управлава автомобила си само на територията на България, той получава определена отстъпка. У потребителите се създава впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат „Зелена карта”. Ако реши да излезе в чужбина, застрахованият задължително трябва да си доплати на застрахователя. Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение, категорични са от КФН.

С днешните промени се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона, а имено, че задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия.

Също така се постановява, че покритието изтича в края на последния ден от срока на договорите (23 часа 59 мин. и 59 сек.). , а не в календарния час на последния ден, който съответства на календарния час на сключването на застраховката.

Предстои обнародване на Наредбата в „Държавен вестник”.
Очаква се, че застрахователите ще отговорят на удара с увеличаване на премиите по застраховката.

Източник: www.insmarket.bg

Сравнете всички оферти за застраховки

Свързани теми