теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ


0 гласа432 прочитания

Комисията е взела решение да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Бета Корп” АД и на „Прогресива Трейдинг“ ООД

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ. Това става ясно от решенията взети по време на вчерашното заседание на надзорния орган.

Емисията на „Софарма имоти“ АДСИЦ е в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка. Те ще бъдат издадени от дружеството в резултат на увеличаване на капитала на от 20 103 965 лева до 20 953 965 лева чрез издаване на 850 000 броя нови акции. Комисията за финансов надзор вписа горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Комисията е взела решение да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Бета Корп” АД.
 
Отнет е издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и на „Прогресива Трейдинг“ ООД (с предишно наименование ИП „ББГ Симекс-България“ ООД).

Освен това КФН отписва като публични дружества „Доминант Финанс“ АД, „Домокат“ АД, „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл“ АД (в ликвидация), „Медийни Системи“ (в ликвидация), „Честърфийлд“ АД, „Адвертайзинг Продиджи“ АД (в ликвидация), „Стел Солар-1“ АД, „Алфа Ууд България“ АД, „Естер Инвестмънт“ АД (в ликвидация). Отписва и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

От решенията на Надзора разбираме още, че е изпратено писмо до инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Хърватия.

Писма са изпратени и до  ЗАД „Алианц България Живот” АД и ЗАД „Алианц България” АД с искане за допълнителна информация във връзка с постъпилото в Комисията за финансов надзор заявление за одобрение на Петрос Папаниколау като член на Надзорния съвет на двете дружества. От КФН признават придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Петрос Стериотис.

Източник: www.investor.bg

Свързани ключови думи