теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на Инвестбанк АД


2 гласа3663 прочитания

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от ТБ Инвестбанк АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството. ИП Авал Ин АД е мениджър на IPO-то на Инвестбанк АД.

Броят на акциите е 10 000 000, с номинална стойност 1 лев всяка и определена емисионна стойност в ценовия диапазон от 5.90 лева (минимална емисионна стойност) и 7.20 лева (максимална емисионна стойност). Акциите са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Методът за пласиране на емисията е бук-билдинг (book-building). Новите акции ще бъдат предложени единствено в Република България. Не се предвижда преференциалното им разпределение между чуждестранни и български инвеститори, както и между професионални (институционални) и непрофесионални инвеститори.

Средствата от IPO-то ще бъдат използвани за развитието на клоновата мрежа и усъвършенстване на информационната система на Инвестбанк АД, както и за подкрепа на дребния и средния бизнес.

Инвестбанк АД е една от най-бързо развиващите се банки в последните 3 години. Активите на банката в края на 2005 г. са 320 млн. лв., в края на 2006 г. – 530 млн. лв. и в края на 2007 г. – 1,085 млрд. лв. Печалбата на банката за 2005 г. е 1 млн. лв., за 2006 г. – 2 млн. лв. и за 2007 г. – 10,2 млн. лв. Към настоящия момент клоновете и офисите на Инвестбанк АД са над 130, покривайки територията на цялата страна.