Клиентите на ОББ вече могат да плащат битовите си сметки с кредитна карта. Услугата е достъпна за всички видове кредитни карти на ОББ, с изключение на ОК кредит, а плащанията се третират като покупка на ПОС терминал.

Новата услуга е идентична с предлаганата към момента  „Заплащане на битови сметки от разплащателна сметка”, има същите характеристики, както и възможност за регистрация на услугата през клон, Центъра за обслужване на клиенти по телефона и електронно банкиране.

Месечната  такса за обслужване е  в размер на 0.50 лв., като таксата за всяко от първите шест извършени плащания през съответния месец е  в размер на 0.30 лв.. Всички плащания в месеца след шестото са безплатни.

Пълни информация за „Заплащане на битови сметки от кредитна карта” може да бъде получени в клоновата мрежа на ОББ и на телефон 0700 117 17 в Център за обслужване на клиенти.