теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Краткосрочните бързи заеми стават все по-популярни в България


0 гласа1381 прочитания

Краткосрочните потребителски кредити заемат все по-голям дял в портфейла на небанковите финансови институции за сметка на продуктите с по-дълъг срок на изплащане. Това е една от тенденциите, които се наблюдават на пазара на т. нар. „бързи кредити“ през последните две години, коментира пред журналисти изпълнителният директор на ПРОФИ КРЕДИТ България Николай Колев. „Налице е промяна в структурата на портфейла – делът на заемите със срок на изплащане под 1 г. и от 1 до 5 г. нараства за сметка на кредитите над 5 г. През последните две години краткосрочните кредити – до 1 г., са най-динамично развиващият се небанков сегмент”, обясни той.

Увеличаването на броя на участниците е друга от тенденциите в сектора, като по-голямата част от новите компании са с българска собственост. „Свидетели сме на значително нарастване на броя на небанковите финансови институции през последните години. От една страна, това повишава конкуренцията и би трябвало да доведе и до повишаване качеството на услугата, която предлага браншът. Не липсват обаче свидетелства от наши клиенти и за не дотам професионални практики и случаи, а всичко това вреди на имиджа на целия сектор. Именно затова смятаме, че наличието на активна и работеща асоциация би защитило спазването на добрите практики и налагането на стандарти в обслужването на клиентите, което ще е от полза за доброто име и развитието на бизнеса като цяло“, смята Колев.

След резкия спад в резултат на кризата, от 2010 г. е налице тенденция на нарастване на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране. Особено силен ръст беше отбелязан през последното тримесечие на 2011 и първото на 2012 г., сочат данните за сектора. „През второто и особено през третото тримесечие на тази година се наблюдава спад, но традиционно, отчитайки сезонния фактор, третото тримесечие е може би най-слабо за бизнеса, а най-значим ръст се отбелязва в края на календарната година“, коментира Николай Колев. „При ПРОФИ КРЕДИТ България, независимо от данните за сектора, графиката на вземанията по кредити сочи стабилен и постоянен растеж, като към края на септември 2012 г. обемът им достига почти 77 млн. лв.“, допълни той.

Данните за сектора на т.нар. „бързи кредити“ сочат още тенденция за повишаване на обема на просрочия. "По презумпция профилът на клиентите на небанковите финансови институции е по-рисков, отколкото на тези в банковия сектор, което е предпоставка за потенциален ръст на необслужваните кредити. В краткосрочен план може да се очаква повишаване на дела на лошите кредити в портфейлите на небанковите финансови институции. От друга страна обаче, концентрацията на повече краткосрочни кредити в небанковия портфейл дава възможност за по-голяма гъвкавост на индикатора в случай на изменения в икономическата среда", коментира Здравко Райчев. „При ПРОФИ КРЕДИТ България пикът на необслужваните кредити - 25%, беше през първото тримесечие на 2010 г. Оттогава насам имаме тенденция на траен спад, като от началото на 2012 г. показателят е под 20%. Уточнението, което искам да направя, е че статистиката ни е различна от тази за банковия сектор и в тази цифра се включват всички кредити със забава над 30 дни“, добави той. Райчев беше категоричен, че недопускането на високо ниво на необслужвани кредити е въпрос на организация и стриктно спазвани правила във всяка една компания.

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група ПРОФИРЕАЛ Груп. Освен в България, групата оперира в още 3 държави в Централна и Източна Европа – Чехия, Словакия и Полша.

Сравнете всички оферти за бързи кредити от небанкови институции

Свързани теми
Свързани ключови думи