Вече трети месец нивото на лихвите по депозитите остава непроменено

Трети месец без промяна и без спад. Такава е ситуацията с лихвите по депозитите за домакинства към края на август, показват данните на БНБ. Средното им ниво е 0.16% за тези в левове, същото е и при евровите. Още през пролетта прогнозите на банкери бяха, че това ще се случи, тъй като понижението на лихвите е изчерпало потенциала си. На фона на инфлацията те остават все още прекалено ниски и реалната доходност по влоговете е отрицателна. През август индексът на потребителските цени дори ускори темпа си на растеж (след няколко месеца на забавяне) и достигна 1.4% на годишна база, като основните двигатели са храните, транспортът и горивата.

Лихвените бюлетини на банките показват, че все още има съществена ножица между цената, която плащат по-малките банки на пазара, предимно с български собственици, за парите на домакинствата, и лихвите, които дават големите банки с международни собственици. Все пак в сравнение с преди три месеца е видно, че и по-малките институции са предприели намаление на лихвите – с между 0.3 и 0.1 процентни пункта.

Стъпката е логична не само поради общия натиск на пазара, воден от големите, но и предвид не особено активното кредитиране и продължаващия спад на лихвите по кредити, които трудно биха могли да си позволят дълго време да набират ресурс на висока цена, който да пласират след това на сравнително ниска.

Източник: www.capital.bg