теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредитирането нараства трети месец поред


0 гласа848 прочитания

Подобна тенденция не е имало от лятото на 2014 г.

Ефектът на ниските лихви и растежа

Събуждането на кредитирането у нас със сигурност е подпомогнато от ниските лихви и активизирането на българската икономика. Общата сума на кредитите, отпуснати за нефинансовите предприятия от частния сектор, нараства с 0.3% в сравнение с края на 2015 г. до 30.6 млрд. лв., въпреки че намалява в сравнение с предходния месец с 418 млн. лв. Увеличение на годишна база регистрира и сумата, одобрена като кредити за потребление от физически лица, еднолични търговци и нетърговски организации. Тя достига 7.3 млрд. лв., което е с 0.6% повече в сравнение с декември 2015 г.

Най-осезаем обаче е ръстът при жилищното кредитиране, при което увеличението е с 1.4% на годишна база до общо 8.8 млрд. лв. Общата сума на кредитирането на частния сектор, включително други кредити, овърдрафт и кредитиране на други финансови институции, е 50.5 млрд. лв., като нарастват с 1.5% на годишна база.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от други финансови институции, чийто обем за последните 12 месеца е 225.7 млн. лв. Прехвърлените на трети лица кредити, които са изключени от балансите на банките, наброяват общо 261 млн. лв., което е двойно по-малко, отколкото са били през 2015 г. Обратно изкупените кредити възлизат на 35 млн. лв.

Спестяванията, които гражданите държат в банковата система, продължават да се увеличават със значителни размери, въпреки че доходността по тях е под 1% в продължение на повече от година. Само през декември обемът на депозитите на физически лица и нетърговски организации в банките се е увеличил с над 900 млн. лв. За сравнение - приблизително толкова е цялата сума, която българските взаимни фондове управляват. Общата сума вече наброява 45.4 млрд. лв., което е с 6.6% ръст на годишна база. За последните шест години сумата на спестяванията на гражданите в българските банки се е увеличила с 2/3 от предходния си обем, който към края на 2010 г. възлиза на 27.3 млрд. лв.

При бизнеса размерът варира силно в зависимост от необходимостите на компаниите от оборотни или средства за реализиране на инвестиционни намерения. Въпреки това и при тях се наблюдава повишаване за втора година поред на спестяванията в банковата система, като понижението, регистрирано към края на 2014 г., може да се отнесе към фалита на Корпоративна търговска банка. При физическите лица подобен ефект липсва, тъй като над 98% от спестяванията бяха върнати отново в банковата система след изплащането на депозитите от страна на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции