теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредитирането в България ще нарасне с 2-3% догодина


0 гласа545 прочитания

Увеличаването на обема на депозитите в местните банки ще се забави до 3% на годишна база, прогнозират от Deloitte

Кредитирането на българския банков пазар ще се върне към растеж от 2-3% през 2017 г., след като и към края на тази година ще отчете свиване заради продължаващите процеси на намаляване на задлъжнялостта на местните финансови институции и продажбите на портфейли с нередовни заеми. Прогнозата е на анализаторите от консултантската и одиторска компания Deloitte в редовния си доклад за перспективите пред банковите сектори в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Те посочват, че въпреки очакваното понижение в оставащите до края на 2016 г. месеци с все по-осезаемото икономическо възстановяване новоотпуснатите кредити на местния пазар също се увеличават, като същевременно падащите лихви правят банковото финансиране по-достъпно.

Тенденцията е в унисон с прогнозите за ускоряване на кредитната активност в ЦИЕ. След като се повиши от 2.3% през 2014 г. до 3.4% през 2015 г., кредитирането ще увеличи темповете си още повече и се очаква темпът на растеж на банковите портфейли в страните от региона да достигне 5%. "Най-слабите пазари (Словения, Хърватия, България, Румъния и Унгария) ще извлекат ползи от възстановяването, докато при настоящите лидери (Полша и Словакия) растежът ще е по-умерен", посочват от Deloitte.

Съживяване на кредитния пазар

На българския банков пазар в сегмента на дребно водещи ще са ипотечните кредити, чието търсене ще расте благодарение на подобряващите се условия на пазара на труда (растящи заплати) и падащите лихви, които правят финансирането по-достъпно въпреки повишаващите се цени на имотите (ръст от 4% на годишна база през 2015 г.). Интересът към потребителските заеми също се увеличава, но небанковите финансови институции завземат все по-голяма част от този пазар, отбелязват авторите на доклада. Очакванията им са като цяло финансирането за домакинствата, което към 2015 г. се сви с 1.3% на годишна база, да отбележи нулев растеж през тази година, а към 2017-2018 г. да се увеличи с 2-3%.

При фирмените кредити, чийто обем се е свил с 1.6% през 2015 г., прогнозата към края на 2016 г. е за понижение с още 1% под влиянието на продължаващите процеси на намаляване на задлъжнялостта (deleverage) в някои сектори като недвижимите имоти и строителството. Към 2017-2018 г. корпоративните портфейли на банките ще нараснат с 1-2%, предвиждат от Deloitte. Депозитният ръст със средно 9% за периода 2010-2015 г. ще се забави от 4% през 2016 г. до 3% през 2017-2018 г., без обаче това да представлява ограничение пред кредитната активност на банките.

Според авторите на доклада след проверката на качеството на активите (AQR), проведена в България през 2016 г., обемът на нередовно обслужваните кредити в балансите на местните банки ще се повиши заради преквалифицирането на някои "редовни" корпоративни заеми в резултат на препоръките след упражнението. Очакванията им за следващата година обаче са обемите проблемни вземания да се върнат към низходящ тренд.

Възвращаемостта на собствения капитал (RoE) на българските банки, която през последните години се подобрява и към края на 2015 г. е 8% (над средните за ЦИЕ стойности), ще започне да се свива и към 2018 г. се очаква да намалее до 6-7%. Двигатели за това ще бъдат падащите лихви по заемите, които ще натискат надолу нетния лихвен марж.

Стратегически фокус

В следващите няколко години във фокуса на местните финансови институции ще бъде подобряването на оперативната ефективност в условията на ниски лихвени проценти и засилена конкуренция. По-малките играчи на пазара ще се окажат обект на засилващ се натиск да участват в консолидацията на сектора, за да постигнат икономии от мащаба и синергии. По-големите банки и институциите с чуждестранни собственици, които имат по-ниски разходи за финансиране, ще имат предимство, но всички ще се стремят да минимизират оперативните си разходи, прогнозират от Deloitte.

Дигитализацията също ще е сред водещите теми в банковия дневен ред, като институциите ще се стремят да осъвременят моделите си обслужване, без това да ощетява качеството на услугите и преживяването за потребителите. Това ще се случва паралелно с опростяване на продуктите и подобряване на дигиталната функционалност (например за услуги като онлайн откриване на сметки и получаване на заеми).

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции