теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредитите по програма JEREMIE добиват все по-голяма популярност сред бизнеса


1 гласа2067 прочитания

Много фирми вече са изтеглили кредит по тази програма. Допитахме се до Societe Generale Експресбанк – една от водещите банки, които предлагат кредити по тази програма. Отговаря Калина Кисьова, началник отдел „Малък бизнес” в банката.Какви са предимствата на кредитите по програмата на JEREMIE в сравнение със стандартното кредитиране за малки и средни предприятия?

Програма JEREMIE се различава от всички останали инструменти по това, че лихвеният процент върху 50% от средствата по заемите за крайните клиенти реално е 0%. Това означава, че клиентите могат да ползват финансиране на едни изключително ниски нива, всъщност наполовина спрямо пазарните лихви в момента. В допълнение, в нашата банка кредитополучателите не дължат и такса за управление за целия период на кредита.

Какви заеми се търсят от клиентите предимно -инвестиционни или за оборотни нужди?

И двата типа – зависи от нуждите на компанията и сектора, в който работи. Като цяло,  търсенето в банковия сектор през последните няколко години все още се ориентира към консолидация на съществуващите задължения на фирмите или сравнително по-краткосрочни средства и проекти. Основно инвестициите са свързани с програмите по структурни фондове и грантови или гаранционни схеми, които намаляват разходите за клиентите. Програма JEREMIE определено е подходяща за инвестиционни кредити като структура и условия, което допълнително стимулира инвестиционното търсене на фирмите.

До кога е действаща програмата за нисколихвени кредити на JEREMIE, по която Сосиете Женерал Експресбанк отпуска кредити?

Програмата е отворена до края на 2015 г., но предвид ограничения ресурс и темповете на усвояването, в банката сме на мнение, че ще усвоим ресурса преди крайния срок. При това положение, съветът ми към клиентите е да не изчакват с плановете си и да се възползват от този финансов инструмент, който ще им разреши да се развиват и да бъдат по-конкурентноспособни.

Фирми от кои сектори най-вече кандидатстват и кои са най-кредитираните сектори?

Фирмите, които кандидатстват са с различен профил – производствени и търговски, различни са и по-големина – имаме както по-малки клиенти, така и средни по размер предприятия. Разбира се, отсъстват недопустимите сектори като селско стопанство, например, но за тях са достъпни редица други програми за финансиране.


Какво бихте посъветвали фирмите, когато кандидатстват за финансиране в банка?

На първо място, трябва да са наясно с необходимостта от финансиране – за какво е нужен съответния кредит, как ще бъде използван и до какви резултати ще доведе. Разбира се, от основно значение е как ще се изплаща, т.е. на какво разчита фирмата и какви са нейните възможности.
Другата стъпка е изборът на подходящ продукт и банка-партньор. По отношение на банката, аз винаги съветвам клиентите да подхождат към избора на банков партньор, както към всеки друг партньор в бизнеса. Добре е да се намери възможно най-коректна и надеждна банка, с която да се утвърдят едни дългосрочни и взаимнополезни взаимоотношения.