Кредитните карти - какво още трябва да знаем при ползването им?

МОИТЕ ПАРИ стартира кампания за повишаване на информираността на потребителите на кредитни карти в България и представи резултатите от проучване за употребата на този продукт

Акценти от кампанията за повишаване на информираността на потребителите на кредитни карти

За да отговори на нарастващата необходимост от по-добра информираност на потребителите на кредитни карти, МОИТЕ ПАРИ организира специална целенасочена кампания с подкрепата на Банка ДСК. В кампанията ще бъдат включени следните инициативи:

•    Обновен дизайн и функционалност на секция Кредитни Карти на 19 декември 2011 г.;

•    Публикуване на Типичен ГПР при покупки и ГПР в брой за всяка кредитна карта;

•   По-ясно открояване в новия дизайн на всички текущи промоции, бонус програми, отстъпки за лоялни клиенти, кеш-бек програми и други екстри по различните кредитни карти, предлагани от банките в България.

•   Публикуване на поредица от статии и потребителски съветиотносно избор на подходяща карта, добри практики и тънкости при ползването на кредитна карта


Типичен ГПР при покупки и ГПР в брой

Основните разходни пера в кредитната карта са лихвеният процент, годишната такса, таксата при теглене в брой. Тъй като кредитната карта позволява гъвкавост при ползването – от типа на револвиращ кредит,  а зависи и от това какви погасителни вноски се правят, има възможност лихвените разходи, както и съпътстващите такси и комисиони да варират по най-различен начин. С цел да улесни потребителите при сравнението и избора на най-подходяща кредитна карта, в обновената функционалност и дизайн на секция „Кредитни карти” на МОИТЕ ПАРИ ще бъдат показвани типични ГПР при теглене в брой (ГПР в брой) и ГПР при покупка за всяка кредитна карта. Методологията за изчислението на това типично ГПР се базира на изискванията на Закона за потребителския кредит, които определят  при липса на предварително посочен погасителен план, ГПР да се изчислява при сума от 3000 лв. и изплащане при 12 равни месечни вноски (анюитетен план).


Основни изводи от анкетата за кредитни карти

Анкетата беше проведена в периода от 2 до 13 ноември 2011 г. и беше разделена на 2 части – анкета за ползватели на кредитни карти и анкета за потребители, които нямат кредитна карта. Бяха попълнени общо 1444 анкети – като 635 (44%) от участниците са ползватели на кредитна карта,  а 809 (56 %) са потребители,  които в момента нямат кредитна карта.


•    Картите са разпознаваем продукт, който най-често се използва паралелно с друг банков продукт и това е дебитната карта (82% от анкетираните ползват този продукт). Паралелен продукт с голяма степен на ползванесъщо така е потребителският кредит (62%);
•    Водещ мотив при избор на кредитна карта логично се явява нуждата от пари (45%), но не по-малко значение има и търсенето на удобство при плащане на стоки и услуги (43%). Икономическата ситуация и някои параметри по картите в момента възпират неползващите тези продукти. Основната част от тях не намират основателна причина да кандидатстват за кредитна карта (41%);
•    Все още водещ фактор при избор на карта са първични стойности на цената на продукта като лихва (над 65%) и такси (над 45%) поради липсата на друг обективен показател за сравнение като Типичен годишен процент на разход (ТГПР) например;
•    Макар по-голямата част от картодържателите да използват кредитната карта при покупки (65%), броят на използващите я за теглене на пари в брой остава висок (46%). Въпреки това, тенденцията показва, че притежателите на карти все повече откриват основното предназначение на продукта – за разплащания. Ниска остава употребата на карти при разплащания в Интернет (32%);
•    Честотата на употреба на кредитна карта сред анкетираните рядко надхвърля 5 пъти месечно (26%). В някои случаи тя се използва дори по-малко от веднъж (27%), което е знак за употребата й едва няколко пъти в годината.
•    Неползващите кредитни карти предимно не знаят за характеристики на картите като гратисен период (52%) или кеш-бек (67%), и разбираемо грешно дефинират тези понятия. Впечатление прави, че дори ползващите такива продукти в голяма част (41%) също неправилно възприемат някои от тези техни характеристики.


За МОИТЕ ПАРИ

МОИТЕ ПАРИ е част от международната финансова мрежа FinZoom Financial Guides Network (www.finzoom.com), която се състои от три аналогични портали за динамични сравнения на продукти от областта на потребителските финанси, в страните България (www.moitepari.bg), Румъния (www.finzoom.ro) и Турция (www.finzoom.com.tr). Порталите обслужват над 100 милиона потребители от региона като мисията им е да подпомагат потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара.

До момента МОИТЕ ПАРИ успешно е разработила онлайн сравнения на кредити (ипотечни, потребителски, бизнес, авто-кредити и лизинги), кредитни карти, депозити, взаимни фондове, застраховки „Имуществена застраховка”, „Гражданска отговорност”, и „Авто-каско”. В бъдеще предстои добавянето на нови продуктови категории в сравненията, както от финансовата, така и от нефинансовата сфера.


Лице за контакт:

Полина Янчева (Маркетинг и ПР)
Тел: (+359 2)   987 5088
Факс: (+359 2) 981 1056
Email: info@moitepari.bg
Уеб-страница: www.moitepari.bgПодобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Сбито, но ясно казано. Неща, които банките на винаги коментират. А ниския процент на плащането по интернет очевидно е свързан с някои необясними трудности - прехвърляне от прозорец на прозорец и често накрая се оказва, че не може да извърши плащането - много загубено време.
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.