Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство за извършване на секторен анализ на пазара на предоставяне на банкови услуги от кредитните институции, членуващи в Асоциацията на банките в България (АББ). Това става ясно от публикуваното на интернет страницата на антимонополната комисия решение. То е взето на заседание на комисията на 1 март.

В решението се казва, че е бил извършен "общ преглед на действащите тарифи за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от банките - членове на Асоциацията на банките в България, при предоставянето на услуги към клиенти, публикувани на интернет страниците на съответните банки". Това, което установила комисията като информация, пораждало "необходимост от по-задълбочено изследване на конкурентността, прозрачността и условията, предлагани от банките при предоставянето на услугите им в периода 2015-2017 г.".

В решението се посочва още, че "в тази връзка допълнително следва да бъде установено съществуват ли бариери пред клиентите при смяна на обслужващата банка при предоставянето на конкретна услуга; евентуално наличие на обвързващи/пакетни продажби и др.". Поради това е взето решението за секторния анализ.

КЗК припомня, че такъв е правен на конкурентната среда при банкирането на дребно за периода 2006 г. - първо полугодие на 2008 г. Сега възниквала "необходимост от актуализиране на информацията относно състоянието на конкурентната среда в сектора", пише още в решението.

Източник: www.capital.bg