теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

КЗК започва проверка на новите такси за застрахователните брокери


0 гласа807 прочитания

Скандалното увеличение на таксите ще доведе до затварянето на по-малките застрахователни брокерски фирми, става ясно от жалба до антимонополния орган

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е сезирала за размера на таксите на застрахователните брокери. В антимонополния орган е постъпила жалба относно увеличението на таксата за застрахователните брокери от 1 500 лв. на 5 хил. лв. и необходимостта от еднократното ѝ заплащане, става ясно от страницата на КЗК.

Според документа ефектът от увеличението ще доведе до затварянето на по-малките застрахователни брокерски фирми, защото таксата е твърде висока за тях. Твърди се също така, че увеличението е в полза на големите брокерски компании. В жалбата се повдига въпроса за пропорционалността на таксата при застрахователните агенти и защо такава липсва при тази на застрахователните брокери.

Investor.bg припомня, че в началото на годината влязоха в сила новите промени в Закона за Комисията за финансов надзор (КФН), с които се регламентираха таксите, необходими за финансовата самостоятелност на регулатора. Съгласно текстовете надзорът върху небанковия сектор получи пълна финансова обезпеченост и вече е независим от държавния бюджет. За да може да се самоиздържа КФН обаче, пенсионните фондове, застрахователите и другите борсови играчи бяха натоварени от тази година със сериозни нови такси.

Така таксата, която всеки застрахователен брокер дължи на КФН, за да осъществява надзор върху дейността му, беше увеличена на 5 хил. лв. Още през ноември 2017 г. хората от бранша алармираха, че две трети от застрахователните брокери в България ще излязат от пазара, ако депутатите приемат промените в Закона за КФН. Към мотивите на законопроекта така и не се появи обосновка как новите такси ще се отразят на бранша. Липсваше и конкретика относно това как ще изглежда бюджетът на комисията догодина.

„Застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан в регистъра към Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение и по възлагане от ползвател на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество или по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество. В тази връзка увеличението на посочената ежегодна такса от началото на годината е съществено, то би могло да доведе до антиконкурентна и финансова бариера за някои застрахователни брокери. Такса с такива високи размери би могла да е от естеството да ограничи броя или кръга на участниците на съответния пазар, тъй като значително увеличава разходите за навлизане на него. Именно това е и един от критериите, посочен в контролният списък за първоначална оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на нормативни и общи административни актове, според „Насоките за съответствие с правилата на конкуренцията“, приети и прилагани от КЗК“, пише в документите, публикувани на сайта на антимонополния орган.

Според текста на жалбата регулации от този вид биха могли да доведат до прекомерни или ненужни ограничения върху конкуренцията на конкретния пазар, което да предизвика и повишаване цените на услугите. В случай на негативно въздействие върху конкурентната среда това би могло да навреди и на интересите на потребителите на застрахователни услуги, които биха имали по-ограничен избор между застрахователните брокери на пазара.

В решението на КЗК се посочва още, че застрахователните пазари подлежат на секторна ex-ante регулация, която цели защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица; осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тях; както и осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари (чл. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор).

„Секторната регулация не следва да води до затрудняване развитието на пазарната среда и до негативни ефекти по отношение възможностите за икономически конкурентоспособен растеж. За да се извърши обективна оценка на предприетите изменения в Закона за Комисията за финансов надзор за съответствие с правилата на конкуренцията, е необходим подробен анализ на мотивите за приемането на тези изменения, какви цели се преследват с тях, до какви ефекти за конкуренцията биха могли да доведат и има ли друг алтернативен метод за регулация в случая“, посочват още от КЗК.

Поради тази причина антимонополният орган образува производство по застъпничество за конкуренцията.

Източник: investor.bg
Свързани теми
Свързани ключови думи