теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите падат заради фалита на КТБ


3 гласа1198 прочитания

Поставянето под специален надзор и последвалото отнемане на лиценза на Корпоративна търговска банка е довело до спад на лихвите по депозитите, според анализ на Българската банка за развитие.

Високите ставки по депозитите, поддържани от КТБ, са оказвали натиск върху пазара. За това сега лихвите по депозитите намаляват значително по-бързо от тези по кредитите.

Другите фактори, които влияят на динамиката на лихвите по кредити и депозити, се запазват, а именно: висока ликвидност на банковата система, ниско търсене на кредитен ресурс, ниски стойности на входящите финансови потоци в страната, ръст на спестяванията, дефлационен процес, развиващ се от средата на 2013 г.

За първите 9 месеца на годината банките в България регистрират приход от лихви в размер на 1.9 млрд. лева.

След като в края на юни банковата система преживя краткотраен шок от поставянето под особен надзор на банките от групата на КТБ, ситуацията през следващите месеци постепенно се успокоява.

Заради това банките вече поддържат по-висока "бърза ликвидност", което реално оскъпява финансовия им ресурс, но им дава възможност ако се наложи да изплащат големи суми в кратки срокове. Към края на септември 2014 г. коефициентът на ликвидните активи на банковата система е 29.84%. Това е най-високата стойност на показателя през последните години.

От банката за развитие отчитат и значително забавяне на кредитирането за бизнеса, както и по-слаб темп на поевтиняване на кредитите, отколкото на депозитите.

Именно на увеличаването на лихвения спред между влоговете и заемите се дължи и ръстът от близо 100 млн. лева на приходите от лихви в банковата система за първите девет месеца на годината.

През третото тримесечие на 2014 г. лихвените равнища като цяло продължават дългосрочната си динамика на намаление, но във все повече сегменти на кредитната и депозитната дейност се наблюдава стабилизиране на лихвените равнища около достигнатото ниво.

Предпазливостта на банките ще забави темпа на кредитирането. През третото тримесечие на 2014 г. стойността на отпуснатите заеми е с около 45% по-малка в сравнение с предходното тримесечие и с близо 45% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2014 г.

Може да се очаква, че търговските банки в бъдеще ще консолидират изискванията си при отпускането на нови кредити и ще задържат оценката си за риск на икономическата среда.

Факторът, който ще действа в обратна посока, е високата ликвидност на банковата система. Така лихвените равнища по новите кредити ще се задържат около достигнатите нива поне до края на 2014 г.

От ББР считат, че цената на привлечения ресурс от фирми и граждани е близко до минимума си и може да се очаква, вече през следващите месеци средното лихвено равнище по депозити на фирми ще се колебае в диапазона 1.2-1.5%, а по депозити на граждани, в диапазона 2.3-2.6%.

Очаква се през следващите месеци инфлацията в България да се повиши и през 2015 г. отново да стане положителна, което ще редуцира относително високото реално лихвено ниво по депозитите от края на 2013 г. Освен това, очакванията са лихвените равнища в еврозоната да се задържат ниски и през по-голямата част на 2015 г., което ще е задържащ фактор по цената на привлечения ресурс и в България.

Източник: www.darikfinance.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити