теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по бизнес кредитите до 1 млн. евро паднаха под 4%


0 гласа1113 прочитания

Жилищните заеми прекъснаха 10-месечна серия от постоянно поевтиняване

Българският бизнес е получил кредити на рекордно ниската цена от 3.73% през първия месец на годината, показват данните на Българската народна банка. Това са най-ниските нива за лихва при фирмени кредити, откакто централната банка води подобна статистика. Данните важат за кредитите на стойност до 1 млн. евро, деноминирани в единната валута. Според статистиката през януари общата сума на новоотпуснатите и предоговорените кредити от този тип е била на стойност 66.5 млн. лв.

Рекордно ниски са и лихвите на заемите до 1 млн. евро, които са били отпуснати в левове – средната лихва, по която са одобрявани подобни заеми, е била 4.35%. За сравнение - преди две години средните нива, при които се сключваха договори за бизнес заеми, бяха с 2 процентни пункта по-високи. При бизнес кредитите над 1 млн. евро трети месец поред лихвите се запазват под 4% за финансирането, осигурено в левове. При заемите в евро за над 1 млн. обаче през януари са били сключени сделки на обща стойност 156 млн. лв., при които е договорен среден лихвен процент от 5.23.

Възобновяване на кредитната активност

Като цяло кредитирането за бизнеса регистрира най-високия си ръст от фалита на Корпоративна търговска банка насам. През януари общото салдо на бизнес заемите е възлизало на 30.6 млрд. лв., което е с 1.55% повече в сравнение със същия месец на 2016 г. Това е най-голямото нарастване на кредитирането от октомври 2014 г., когато сумата на отпуснатите бизнес заеми се увеличава на 2.95% на годишна база до 36.1 млрд. лв. Все пак ефектът на фалиралата банка продължава да оказва влияние, като сумата на всички бизнес кредити продължава да е с 5.5 млрд. лв. по-малко в сравнение с пика, отбелязан именно през есента на 2014 г.

През последната година се подобряват и портфейлите от бизнес кредити. В началото на 2016 г. необслужваните заеми за предприятията възлизат на 19% от общата сума, докато в края на януари тази година техният дял е вече 17%.

Пауза при поевтиняването на жилищни заеми

При жилищните заеми за домакинствата прекъсна 10-месечната тенденция на постоянно понижаване на лихвите. Средната лихва при ипотеките е 4.37%, точно колкото беше и през последния месец на 2016 г. За сметка на това след изминаването на декември, който традиционно е периодът на засилено търсене на потребителски заеми и съответно на тяхното поскъпване, лихвата по този тип заеми се понижава през януари с повече от 1 процентен пункт на 9.72%. Данните показват, че през декември потребителите са взели 33% повече заеми за харчене, отколкото през януари.

Спестяванията бавно пълзят нагоре

Депозитите на домакинствата продължават да се увеличават, макар и това да става с чувствително по-бавни темпове в сравнение с края на 2016 г. През януари сумата на спестяванията на домакинствата нараства с 26 млн. лв., докато през декември миналата година те се увеличиха с 900 млн. лв. Общата им сума вече е 45.4 млрд. лв., което е с 6% повече в сравнение с януари 2015 г. При нефинансовите предприятия депозитите са 18.94 млрд. лв., което е 43 млн. лв. по-малко в сравнение с предходния месец, но със 7.8% повече в сравнение с година по-рано.

Източник: www.capital.bg