теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по депозитите в КТБ вече са ниски


2 гласа1501 прочитания

Лихвите по депозитите в Корпоративна търговска банка (КТБ) вече са в границите на нормалните пазарни нива. В края на миналата седмица квесторите на финансовата институция публикуваха "Скала на стандартните лихвени проценти, които банката прилага към привлечени средства от клиенти". Тя е в резултат на решението на управителния съвет на БНБ от края на юни да намали до средните на пазара лихви по депозити на финансовата институция. На 20 юни КТБ беше поставена от централната банка под специален надзор и в нея бяха назначи квестори.

Преди банката да беше поставена под специален надзор, средните пазарни лихви по различните типове депозити бяха с около 1-2 процентни пункта под офертите на КТБ. Сега вече ситуацията се нормализира. Така например лихвата по един от най-привлекателните й депозити - "Депозит 4х4", който дълго беше с най-висока лихва на целия пазар, е драстично намалена. Депозитът се предлагаше в българска валута до ноември 2013 г. и за четири периода от 4 месеца лихвата беше 8.85% на годишна база. След 1 юли той ще се олихвява с 3.22% на година. Това означава, че ако клиент на банката е направил депозита си примерно преди осем месеца, за оставащия период ще получи много по-ниска лихва.

Също така прави впечатление, че новите лихви по три от депозитите за физически лица са еднакви. Годишните лихви по тях варират от 1.5% за месечен до 4.12% за годишен левов депозит. При спестяванията в евро клиентите ще получават на година от 1 до 3.9% - съответно за месечен и годишен депозит.

Намаляването на лихвите по депозитите е предвидено в Закона за кредитните институции, като това е една от мерките на БНБ да ограничи разходите на банките и да подобри финансовото им състояние. Въпреки че депозитите до 196 хил. лв. са гарантирани от държавата, не е ясно каква част от вложителите ще предпочетат да ги изтеглят заради вече по-ниските лихви, когато банката се очаква да отвори врати на 21 юли.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити