теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по депозитите за бизнеса и домакинствата спряха да се понижават


0 гласа854 прочитания

Спрямо октомври дори се отчита леко повишение, сочат данните на БНБ

През ноември лихвите по депозитите както за бизнеса, така и за домакинствата спряха да падат. Данните на БНБ дори показват леко повишение спрямо октомври.

Понижение е отчетено при някои лихви по кредитите.

На годишна база обаче банковите лихви по кредити и депозити остават по-ниски, става ясно от информацията, изнесена днес от Централната банка.

Депозити

Лихвени проценти по нов бизнес

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове в сектора на нефинансовите предприятия през ноември 2015 г. в сравнение с ноември 2014 г. се понижава с 0,64 пр.п. до 0,81%, а по тези в евро – с 0,25 пр.п. до 0,76%. В сравнение с октомври 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.13 пр.п., а по тези в евро – с 0,05 пр.п.

Сектор Домакинства

През ноември 2015 г. спрямо ноември 2014 г. средният лихвен процент по депозитите в левове спада с 1,04 пр.п. до 1,42%, а по тези в евро – с 1,10 пр.п. до 1,19%. В сравнение с октомври 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,01 пр.л., а по тези в евро се понижава с 0,02 пр.п.

Лихвени проценти по салда

През ноември 2015 г. средният лихвен процент по овърнайт- депозитите в левове спрямо ноември 2014 г. в сектора на нефинансовите предприятия спада с 0,10 пр.п. до 0,12%, а този по овърнайт-депозитите в евро – с 0,06 пр.п. до 0,12%. Спрямо ноември 2014 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,99 пр.п. до 1.24%, а по тези в евро – с 0,85 пр.п. до 1,13%.

Сектор Домакинства

През ноември 2015 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с ноември 2014 г. се понижава с 0.26 пр.п. до 0.26%. При депозитите с договорен матуритет в левове той спада с 1,28 пр.п. до 1,97%, а по тези в евро – с 1,28 пр.п. до 1,66%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 1,14 пр.п. до 1,03%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 1,19 пр.п. до 0,98%.

Кредити

Сектор нефинансови предприятия

През ноември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2014 г. с 1,13 пр.п. до 5,15%, а по тези, договорени в евро − с 1,08 пр.п. до 5.08%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 1,50 пр.п. до 5,65%, а по тези, договорени в евро − с 3,72 пр.п. до 4,08%.

През ноември 2015 г. спрямо октомври 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,01 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, той намалява с 0,57 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 1,41 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 2,76 пр.п.

Сектор Домакинства

През ноември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с ноември 2014 г. с 0,70 пр.п. до 10,76%, а по тези в евро – с 1,56 пр.п. до 7,04%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,88 пр.п. до 5,46%, а по жилищните кредити в евро – с 0,76 пр.п. до 6,02%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 2,25 пр.п. до 5,67%, а по другите кредити в евро – с 2,23 пр.п. до 4,44%.

През ноември 2015 г. спрямо октомври 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0,25 пр.п., а по тези в евро спада с 0,01 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,14 пр.п., а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0,07 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,68 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0,34 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. спада с 0,55 пр.п. до 11,77%, а по кредитите за потребление в евро – с 1,46 пр.п. до 7,85%. През ноември 2015 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо ноември 2014 г. с 1,02 пр.п. до 5.89%, а по жилищните кредити в евро – с 0,95 пр.п. до 6,52%.

През ноември 2015 г. в сравнение с октомври 2015 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,28 пр.п., а по тези в евро – с 0,07 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0,19 пр.п., а по тези в евро нараства с 0,05 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през ноември 2015 г. в сравнение с ноември 2014 г. спада с 0,28 пр.п. до 14,35%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,76 пр.п. до 10,16%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,47 пр.п. до 8,90%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.99 пр.п. до 6,56%, а при жилищните кредити в евро – с 0,44 пр.п. до 7,01%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 109 пр.п. до 7.27%, а по другите кредити в евро – с 1,23 пр.п. до 6,69%.

Сектор Нефинансови предприятия

През ноември 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,73 пр.п. до 5,04%, а по овърдрафта в евро – с 0,80 пр.п. до 4,27%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0,76 пр.п. до 5,95%, а по тези в евро – с 0,58 пр.п. до 5,56%.

Източник: www.econ.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции
Сравнете всички оферти за потребителски кредити от банкови институции
Сравнете всички оферти за срочни депозити
Сравнете всички оферти за спестовни сметки