Най-съществен спад отбелязва цената на бизнес заеми над 1 млн. евро. Депозитите също са с рекордно ниска доходност

Бизнесът е получил големи кредити на рекордно ниската цена от 3.91% през април, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Данните важат за заеми над 1 млн. евро, деноминирани в евро, а сключените сделки са на обща стойност 190.5 млн. лв., като статистиката включва нови и предоговорени заеми. За сравнение, месец по-рано разходът за кредити от този тип беше над 5%, а на годишна база спадът е с 2.71 процентни пункта. Такова сериозно понижение най-вероятно се дължи на еднократен ефект, при който е отпуснат голям кредит при по-ниска лихва.

Продължават да се понижават лихвените проценти в останалите сегменти и през април 2017 г. Средните за пазара лихви и по депозити, и по кредити отбелязват спад.

Цената на кредитите

Българският бизнес е получил кредити на цена 3.70% през април, което е леко повишение спрямо предходния месец (с 0.01 пр.п.), но е далеч от отчетените 4.50% година по-рано. Става въпрос за кредитите в размер до 1 млн. евро, договорени в евро. Данните на БНБ показват, че общата сума на новоотпуснати и предоговорени кредити от този тип е била на стойност 66.3 млн. лв.

В същото време лихвите на заеми до 1 млн. евро, които са били отпуснати в левове, също падат на годишна база - с над половин процентен пункт до 4.40%, докато на месечна има повишение с 0.14 пр.п. За сравнение, през април 2015 г. цената на подобни кредити бе 7.09%. При заеми над 1 млн. евро (отпуснати в левове) шести пореден месец лихвите се запазват под 4% за финансирането, осигурено в левове, а сключените сделки са на обща стойност 301.7 млн. лв., като тук са включени новите и предоговорени заеми.

При жилищните заеми за домакинствата лихвите продължават да са на рекордно ниски нива. Средната цена при ипотеките е 4.05%, което е понижение с 0.08 пункта спрямо март и с 1.06 пр.п. на годишна база. От друга страна, при потребителските заеми отбелязват повишение на месечна база с 0.29 пр.п. до 9.24%, а сключените през месеца сделки са на стойност 324.8 млн. лв. Ръстът идва, след като предходния месец беше отчетена най-ниската цена за този тип заеми (8.95%) от 1994 г., за която са най-старите данни на БНБ.

Според "Райфайзенбанк България" ръст на лихвите може да се очаква през втората половина на 2018 г. по линия на вероятно повишение в еврозоната. Тъй като към момента лихвените равнища са безпрецедентно ниски, дори и да има още понижения, те ще бъдат малки.

Цената на депозитите

Лихвите по депозитите за домакинствата също продължават тенденцията на спад и през април, като цената на левов влог до една година пада до 0.19%, а на тези в евро - до 0.20%. За сравнение, година по-рано лихвените проценти са били тройно по-високи. Очакванията на експертите са, че спадът на лихвите по депозитите ще се преустанови успоредно с цената на кредитите, ако ЕЦБ вдигне лихвите в еврозоната.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции