Няколко важни съвета, които да предотвратят неприятен иницидент или поне да намалят негативните последствия от него

В сезона на летните пътувания и отпуските кражбите на банкови карти и пари от тях нарастват. Затова е важно да се знае какви действия да се предприемат в такива случаи. Разбира се, най-важно е с тях да се борави с повишено внимание, но това не винаги е достатъчно.

Защо е важно да се чете

При кражба или загуба на банкова карта или ако се установи, че има теглене/плащане на суми от нея, което не сте направили вие, е необходимо да има бърза реакция. Първото, което трябва да се знае, дори и да не се е случила кражба, е да се прочетат общите условия към издадената карта. Те се предоставят от банката и в тях има задължителна точка за тези случаи. Като цяло редът е идентичен за всички банки с известни разлики.

При такова събитие незабавно се уведомява банката, която е издала картата, или картовия оператор, ако собственикът е в чужбина. Това е международната картова организация, под чийто бранд е картата – обичайно Visa или MasterCard. Разлика от общовалидния режим на уведомяване има при Уникредит Булбанк. Според общите й условия при кражба картодържателят е длъжен да уведоми местната полиция, от която да получи документ за инцидента.

Бърза реакция


В общите условия са посочени телефонните номера, на които може да се обадите. Обичайно това са кол-центрове, които са на разположение 24 часа в денонощието. Има посочени и адреси на електронна поща като един от възможните канали за незабавно уведомяване.

На гърба на картата също има посочени телефони, на които да се обади потърпевшият картодържател. Това е първата и най-бърза стъпка, която може да се предприеме. Вариант е посещение на филиал на банката, ако е възможно, разбира се, в момента на установяване на кражбата или загубата.

При уведомяването се иска блокиране на картата, като това е начинът да се спре тегленето на средства или плащанията с нея. В случаи, когато картата е блокирана заради направени неправомерни плащания, има срокове, в които клиентът трябва да върне самата пластика на банката, които също са посочени в общите условия.

При всички случаи след първата реакция се налага посещение в банката - издател на картата, за писмено уведомление и подаване на искане за блокиране на картата. Съответният срок за това също е определен в общите условия, като варира в рамките на няколко дни.

Някои банки дават възможност и за временно блокиране - когато например собственикът не е сигурен дали е загубил, или забравил картата вкъщи или на друго сигурно място. Така, ако се намери пластиката, се спестяват всички други формалности и тя се отблокира. Ако не, се стига до постоянно блокиране и искане за преиздаване.

Важно е да се знае, че при подаване на сигнал или съобщение за проблем със средства от картата от трето лице – т.е. не собственика на картата, банката не поема за своя сметка нанесените финансови вреди. Логиката е, че картодържателят е действал непредпазливо, като е предоставил картата си и евентуално ПИН код на трето лице (например приятел, съпруг, дете). В общите условия на някои банки е посочено, че при изгубена или открадната карта картодържателят не понася имуществени вреди, но е уточнено, че това е до 300 лв. При други въпросът не е засегнат в общите им условия.
Ако се стигне до спор за възстановяване на средства и поемане на щети от банката към клиента, редът изисква да се подаде искане/жалба за разглеждане на въпроса до ръководството.

В 14-дневен срок то е длъжно да отговори, а ако клиентът не е удовлетворен, той може да се обърне към Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите. Там трябва да се принесат доказателства, че притежателят на картата не е правил тези плащания или че кражбата и изтичане на данни за картата са по вина на издателя. Адресът й е на площад "Славейков" 4А, ет. 3 в София. Тя има 16-членен състав, 13 души от които са юристи и икономисти, представители на банки. Неин председател е Камелия Касабова.

Предпазни мерки:

При теглене с карта на банкомат:

- прикривайте ПИН кода с ръка при въвеждането му на банкомат
- сменяйте периодично ПИН кода си
- не оставяйте без наблюдение картовите си данни на обществени места
- не предоставяйте на трети лица ПИН код и други данни от картата
- при ползване на банкомат огледайте терминала за допълнителни устройства или камери, или нещо друго необичайно
- следете редовно движението по сметката си и при необходимост или съмнение за нередност се свържете с банката
- при теглене проверете дали наличната сума отговаря на заявената. Ако има разминаване, веднага уведомете банката си

При плащане на ПОС терминал:

- по време на плащане терминалът и картата да са на видно място пред вас
- преди потвърждение на плащане проверете дали сумата, изписана на дисплея на ПОС терминала, е коректна
- ако плащането е дублирано или са ви задължили с по-голяма или по-малка сума от дължимата и сте все още в обекта, сигнализирайте в момента на търговеца. Ако не получите съдействие от него, се обърнете към банката
- след приключване на транзакцията вземете задължително картата и разписката от ПОС терминала, както и издадените от търговеца допълнителни фактури и документи. Може да ви потрябват впоследствие
- служителите в търговските обекти нямат право да записват данни от карта.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за кредитни карти от банкови институции