теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лошите потребителски кредити намаляват с почти 13% на годишна база


0 гласа649 прочитания

Необслужваните потребителски кредити в България намаляват през последната една година, като към края на декември 2017 г. те са в размер на близо 803 млн. лв. Това е с почти 13% по-малко отколкото са били година по рано (916 млн. лв.) и едно от най-ниските нива от 2009 г. насам, показва справка на Investor.bg в масивите на Българска народна банка (БНБ).

Лошите ипотечни заеми на домакинствата също намаляват. От 1,5 млрд. необслужвани ипотеки през декември 2016г., то в края на миналата годна те са 1,2 млрд. лв.

Към края на декември 2017 г. депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД ) възлизат на 47,9 млрд. лв. (48% от БВП). Това е с 5,4% повече, отколкото са били година по-рано, става ясно от паричната статистика на БНБ.

През последния месец от 2017 г. спестяванията на неправителствения сектор са в размер на 72,4 млрд. лв. (72,6% от БВП), като годишното им увеличение е 6,1%, отчитат още от централната банка. На месечна база повишението е 5,3%.

Депозитите на нефинансовите предприятия са малко над 22 млрд. лв. (22,1% от БВП) в края на декември 2017 г. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 13,8%. В същото време влоговете на финансовите предприятия намаляват с 26,9% на годишна база през декември 2017 г. и в края на месеца достигат 2,5 млрд. лв.

За една година банките са отпуснали потребителски кредити за над 7.7 млрд. лв., което е с 5,8% повече спрямо декември 2016 г.

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит


Ипотечните кредити се увеличават на годишна база със 7,4%, като в края на 2017 те достигат 9,4 млрд. лв.

Намерете най-добрата оферта за ипотечeн кредит


На годишна база кредитите, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  другите кредити се увеличават с 15% и достигат 1.2 млрд. лв., показват още данните на БНБ.

Към 31 декември 2017 г. заемите за неправителствения сектор са близо 53 млрд. лв. (53,1% от БВП) при 53.252 млрд. лв. към ноември 2017 г. (53,4% от БВП). През декември 2017 г. те се увеличават на годишна база с 4,8%.

Според БНБ изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. „Задбалансово отчитаните позиции не попадат в обхвата на паричната статистика“, уточняват от Централната банка. Обемът на този тип заеми достига близо 62 млн. лв. Продадените кредити са 125 млн. лв., а обратно изкупените – 63 млн. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.23 млрд. лв. (2,2% от БВП) в края на декември 2017 година. В сравнение с декември 2016 г. те се увеличават с 54,1%.

В края на 2017 г. широките пари са със 7,7% повече спрямо година по-рано. Към 31 декември те са в размер на 85,727 млрд. лв. (86% от БВП3 ) при 84,143 млрд. лв. към ноември 2017 г. (84,4% от БВП). В понятието широки пари попадат срочните депозити, спестовните депозити на домакинствата и детските влогове, плюс депозитите в чужда валута на граждани и фирми, както и специалните депозити, които съдържат жилищно-спестовните влогове и средствата депозирани за регистрация на фирмите.

Нетните чуждестранни активи са 51,7 млрд. лв. в края на отчетния месец при 51,2 млрд. лв. в края на ноември 2017 г., като нарастват с 4% в сравнение с декември 2016 г. През декември 2017 г. чуждестранните активи се увеличават с 2,7%, като достигат почти 61 млрд. лв. Чуждестранните пасиви са малко над 9 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 3,9%, отчитат още от БНБ.

Източник: www.investor.bg