Тоест в КТБ са най-добрите условия?

Сравнете всички оферти за срочни депозити