теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Международна конференция в София ще обсъжда катастрофичните рискове и възможностите да защитим дома си при бедствие


2 гласа1224 прочитания


Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. През последното десетилетие в света все повече се говори за спешната нужда от прогнозирането и управлението на климатичните и катастрофичните рискове, пред които е изправено човечеството.

По данни на различни международни организации, Балканите и България са разположени в една от най-земетръсните зони на земята. Академичните учени предупреждават за опасността през следващите десетилетия у нас неизбежно да настъпи средно до силно земетресение. Заедно с това, в България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. Наводненията заемат най-голяма част от годишните природни бедствия в страната. Според експерти, близо 1,5 млн. българи живеят в зони, застрашени от наводнения. Последните години, а и тази също доказаха разрушителната сила на водата в населените места около водните басейни.

В България от години се говори за създаване на програма за управление на катастрофичните рискове, но и до днес решение по въпроса няма. В същото време  застрахователната плътност е изключително ниска.

Воден от желанието за развитие на адекватна програма за превенция и защита на частната и държавната и общинска недвижима собственост у нас, специализираният информационен портал ИНСМАРКЕТ (www.insmarket.bg) организира в София международна конференция „Катастрофичните рискове в България – йерархия на отговорността”.

Събитието ще се състои на 17 юни 2014 г. (вторник) в „София Хотел Балкан“.

Организаторите се надяват форумът да отговори на въпросите:
•    Кои са катастрофичните рискове за България?
•    Какви инструменти за превенция и защита имаме?
•    Могат ли застрахователите да предложат адекватна защита на обществото?
•    „За“ и „против“ задължителното застраховане на катастрофични рискове.
•    Общ застрахователен пул – утопия или реалност?

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЪБИТИЕТО ТУК: http://catrisk.insmarket.eu/

Лектори ще бъдат представители на Дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ от Европейската комисия, на катастрофичната застрахователна програма на Испания, на МВР, на БАН, на УАСГ, както и на застрахователния бранш..

За участие в конференцията са поканени представители на: Световна банка, Европейска комисия, Народно събрание, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, Министерство на инвестиционното проектиране, Комисия за финансов надзор, Столична община, БАН, Асоциация на българските застрахователи, водещи български и международни застрахователни и презастрахователни брокери, актюери.

Спонсори на събитието са: „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (Клон България)“, ЗАД „Алианц България“, ЗАД „Армеец“, Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ“ , „Дженерали Застраховане“.

MoitePari.bg е медиен партньор на конференцията.

Свързани теми
Свързани ключови думи