На 11 април 2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 13:30 ч. в „Гранд Хотел София“, зала „София“ беше проведена Международна конференция на тема: „Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще“.

Срещата е първа по рода си в България и нейни организатори са членвете на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и Управителният съвет на Федерацията на европейските пенсионни асоциации (PensionsEurope).

Конференцията постави началото на традиционната Годишна среща на PensionsEurope (General Assembly Meeting), на която БАДДПО беше домакин и която ще се проведе в периода 11 -13 Април 2019 г. в залите на „Гранд Хотел София“.

Участниците в конференцията дискутираха най-горещите теми в пенсионноосигурителните системи, беше направено сравнение между развитието на пенсионните системи и модели в Европа и развитието на тристълбовия пенсионен модел у нас, като ще бъдат търсени нови възможности за неговото по-нататъшно развитие и усъвършенстване.

Сред основните лектори на конференцията бяха: Мати Лепала - Генерален секретар и Изпълнителен директор на Европейската федерация на пенсионните фондове (PensionsEuropе), – Член на борда на PensionsEurope за страните от Централна и Източна Европа, Герард Риймен – Управляващ Директор на Пенсионната Федерация на Холандските пенсионни фондове и Михай Бобочеа – Съветник на Управителния Съвет на Румънската Асоциация на пенсионните фондове.

В конференцията беше предвиден и дискусионен панел с фокус върху продължаване на бъдещото устойчиво развитие на българския пенсионен модел с участието на водещи професионалисти с принос в изграждането на тристълбовия пенсионен модел в България като Лидия Шулева – вицепремиер и министър на труда и социалната политика в периода 2001 – 2003 г., Христина Митрева – бивш управител на НОИ и други.

За участие в конференцията бяха поканени членове на българското правителство и на Народното събрание, на Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор, националните работодателски и синдикални организации, както и на други държавни и неправителствени организации, които имат своя принос в развитието на пенсионния модел и осъществяване на реформите в пенсионното осигуряване през годините.

Представители на всички пенсионноосигурителни компании, управляващи допълнителните пенсионни фондове от втория и третия стълб на пенсионната система на страната, също участваха активно в конференцията.

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е създадена през 1997 г. в зората на пенсионните реформи. Нейната цел след 2001 г., когато се уредяват и консолидират няколко пенсионни компании, е да представлява интересите на своите членове, като координира и обединява усилията им за създаване на максимално благоприятна пазарна и регулаторна среда в полза на осигурените лица. В БАДДПО членуват всичките девет пенсионно-осигурителни дружества, лицензирани от Комисията за Фианнсов Надзор. В момента Асоциацията участва активно в разработването на промените в българското законодателство, отнасящи се до уреждане фазата на изплащане на първите пенсии от универсалните пенсионни фондове през 2021 година.

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е член на PensionsEurope от 2015 година. PensionsEurope е организация, която обединява и представлява национални асоциации на пенсионни фондове и подобни институции за трудово-правни отношения и пенсионно финансиране. Общо 24 асоциации от 18 държави-членки на ЕС и 3 други европейски страни са членове на PensionsEurope и покриват разични видове пенсии на над 110 млн души. Чрез своите членове PensionsEurope управлява активи за повече от 4
милиарда евро.

PensionsEurope отстоява принципи, насочени към създаване на регулаторна среда, насърчаваща пенсионното осигуряване; гарантиране на адекватни пенсионни доходи; следване на политики за добра възвръщаемост на пенсионните вноски.