теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Месец март започва с промени в условията по ипотечни кредити при някои от банките


2 гласа9455 прочитания

Лихвите по ипотечни кредити в левове и долари на Сосиете Женерал Ескпресбанк продължават да са еднакви, но завишени с 0.05 до 0.25 процентни пункта за различните срокове. При най-дългият срок (от 25 г. до 30 г.) лихвата остава без промяна. Аналогично е завишението на лихвите и при евровите кредити на банката.

СИБанк редуцира диапазоните на сроковете на кредитите, от които зависи размерът на лихвата. Те вече са два: До 15 г. и от 16 г. до 30 г. Лихвата по стандартен ипотечен кредит в лева за най-късите срокове (до 15 г.) вече е с 0.30 процентни пункта по-висока, а за по-дългите с 0.50 процентни пункта. По отношение на евровите кредити банката запазва досегашните нива.

ОББ също коригира своите оферти, като завиши лихвите по всички левови кредити с 0.50 процентни пункта, а по евровите с 0.45. Банката запазва размерът на промоционалните лихви по продуктите, където има такива условия. Разглеждането на документи при кандидатстване за кредит вече струва 40 лв. (30 лв. досега), а усвояването му с 0.25 процентни пункта по-скъпо.
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Имам ипотечен кредит от 2006г. Възможна ли е промяна в лихвените проценти при наличието на такива в момента.
Когато теглим ипотечен кредит, имайки в предвид неговата дългосрочност освен с другите, принадлежащи му условия (такси, застраховки и др.) трябва се информираме и относно това с какъв индекс или индикатор банката обвързва лихвените си проценти. Всяка банка индивидуално и в зависимост от лихвената си политика взима някой показател, който става Базов лихвен процент за банката. За левовите и евровите кредити се взимат за базови различни индекси. Така например някои банки взимат ОЛП или SOFIBOR за кредитите си в лева, а за евровите прилагат най-често EURIBOR. Разбира се лихвеният процент по кредитите не съществува със стойностите на индекса, а към тях се прилагат различни надбавки.

След като разберем от кой индекс се формира и зависи лихвеният процент по заема, а оттам и размера на месечната ни погасителна вноска, трябва да изградим очаквания за движението. Ние бихме Ви препоръчали заем в евро, тъй като на няколко пъти се изменят лихвените проценти по левовите кредити. Това разбира се съвсем не означава, че не съществува вероятност да се повишат и лихвените проценти и по евровите заеми. Поради многобройните запитвания, който получаваме на тази тема, повече информация може да  намерите тук и тук.

Със сигурност обаче не можем да Ви кажем каква ще бъде стабилността на лихвените равнища. Прогнозирането на лихвеният процент е един от най-сложните въпроси във финансовата наука. Един от най-известните модели за прогнозирането му е чрез проследяване на лихвените равнища в миналото и по този начин да се направят изводи за бъдещите равнища. Тук основна роля играят различните видове очаквания. Общо взето очакванията могат да бъдат три основни вида:
1. Лихвените проценти в бъдеще ще се повишават;
2. Лихвените проценти ще запазят сегашните си равнища;
3. Лихвените проценти ще се понижават.

Сами виждате, че всеки един вариант е еднакво вероятностен за осъществяване.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Ako banka kam koqto imam ipotechen kredit falira, kakvi shte badat posledstwiqta za men
Ако дадена банка фалира не съществува опасност нито за депозиралите средствата си в нея (до размера на гарантирания размер), нито за кредитополучателите. Сега действащият Закон за кредитните институции не позволява трупане на състояния чрез неплащане на кредитни задължения, както беше през 1996-1997г. Според този закон БНБ задължително отнема лиценз на търговска банка поради неплатежоспособност, когато търговската банка не изпълнява повече от седем работни дни свое изискуемо парично задължение или/и Собственият й капитал е отрицателна величина. Към настоящият момент нито една банка в страната ни няма такива показатели. Заедно с акта по отнемане на лицензията БНБ назначава квестори, които управляват банката и ограничават действията на управителния съвет на банката. Квесторите управляват банката ди назначаване на съда от синдик (ликвидатор).

Подробностите около фалита на дадена банка са уредени в Закон за банковата несъстоятелност. В чл.57 (3) е споменато, че когато кредитът не бъде издължен на падежа, синдикът може да поиска издаване на заповед за незабавно за незабавно изпълнение. Това означава, че с цел удовлетворяване на акционерите кредитите, които не са редовно обслужвани (имат забава на плащанията над 1 месец) е много вероятно да станат предсрочно изискуеми. Синдикът няма право и по-точно основание да изисква предсрочно погасяване на редовно обслужваните кредити, предоставени от банката.

По-вероятният сценарии обаче е ако дадена банка не фалира, а бъде придобита от друга банкова институция. В този случай всички Активи (отпуснати от банката кредити) и Пасиви (вложени в банката депозити) ще бъдат придобити и включени в баланса на придобиващото предприятие. По този начин кредитополучателите ще продължат да обслужват задълженията си, но вече ще го правят към придобилата активите компания.

Искрено се надяваме, че сме съумяли да отговорим на въпросът Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ