теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

МФ се отказа от продажбата на държавни ценни книжа за 100 млн. лева


0 гласа573 прочитания

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки за провелия се на 22 януари аукцион за продажба на 25-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 24 януари 2043 година и с обем от 100 млн. лв.

Причината за отказа е „състоянието на фиска,  както и целта за финансиране при оптимално възможна цена“, съобщават от ведомството на Владислав Горанов.

Към емисията е имало засилен интерес, твърдят от МФ. В аукциона са участвали 10 първични дилъри на ДЦК.

Участниците са подали поръчки със съвкупна номинална стойност от 139,9 млн. лв. По данни на Българска народна банка (БНБ) постигнатият коефициент на покритие е 1.40. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 83,17 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 2,98%.

„Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състоянието, така и необходимостта от дългово финансиране“, се казва още в прессъобщението.

Източник: www.investor.bg
Свързани ключови думи