• Част от средствата са по линията на ЕБВР за възобновяеми енергийни източници
  • Наблюдава се сериозен интерес към изграждането на ветроенергийни паркове
MKB Unionbank финансира с 10.5 млн.евро изграждането на ветропарк с общ капацитет 12.6 MW в село Кардам, община Генерал Тошево. Проектът е на   швейцарското дружество Стрийм Инвест Холдинг с изпълнител „Техномаш- Българска индустриална група” АД. Ветропаркът ще се състои общо от шест ветрогенератора тип Suzlon s88, всеки, от които е с мощност от 2.1 MW, като банката ще финансира 4 от тях. Предвижда се той да бъде пуснат в експлоатация в началото на 2010 г. Част от средствата са по линията на ЕБВР за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

В момента се наблюдава сериозен инвеститорски интерес към изграждането на ветроенергийни паркове. Само през миналата година година инсталираните мощности почти са се утроили в сравнение с 2007 г. Делът на енергията, добивана от вятър през 2008 г. достигна 3.7% от общата инсталирана мощност на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в страната. До 2010 г. България има ангажимент 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия да идва от ВЕИ. Към 2008 г. бе постигнато изпълнение от 6.5%. За изпълнението на ангажимента на България сериозни очаквания се залагат именно на вятърните паркове.