• Банката намаля лихвата и увеличава процентът на финансиране
  • Клиентите вече получават ипотечен сертификат, който им дава максимална сигурност при избор на жилище
След като бе първата банка у нас, която намали лихвите по кредитите през 2009 г., МКБ Юнионбанк отново подобрява условията по ипотечния заем „Домът”. В резултат на това лихвата за първата година спада с 0.55% при ползване на пакет „Комфорт+”. Банката увеличава и максималния процент на финансиране спрямо пазарната оценка на недвижимия имот на 80 на сто. Максималният срок на финансиране е 35 години.

Клиенти, които се възползват от удобствата на пакет „Комфорт+” получават „Домът” в евро с фиксирана за първата година лихва от 7.40%. Годишният процент на разходите в този пример е 8.442% при отпусната сума от 40 хил.евро, изплащана с анюитетни вноски за 35 години и включен застрахователен пакет. Настоящите параметри на ипотечния заем на МКБ Юнионбанк отново са сред топ-предложенията на пазара у нас.

Банката предлага на клиентите си, които получават ипотечен кредит, да им бъде издадена кредитна карта VISA Classic или VISA Gold с лимит до 5% от размера на заема за покупка на жилище. Отново за удобство на нашите клиенти, подаряваме и застрахователен пакет, включващ полиците „Живот” и „Имущество”.

За максимална сигурност и спокойствие, МКБ Юнионбанк вече издава и Ипотечен сертификат, с който се удостоверява, че приносителят му е с предварително одобрен ипотечен кредит.