* Лихвата по него е 7.5% и се изплаща всеки месец

Супер авансов депозит предлага MKB Unionbank на своите клиенти физически лица. Лихвата е една от най-високите на пазара за авансов депозит, като за суми в лева тя е фиксирана на 7,5% на годишна база, а в евро е 5,5%. Начислява се всеки месец и се превежда по избрана от клиента картова или разплащателна сметка в банката.
За допълнително удобство MKB Unionbank предлага да издаде безплатно дебитна карта Visa Electron, в която да се превежда натрупаната лихва. Депозитът се открива, закрива и обслужва без такси.

Срокът на Супер депозит е 12 месеца, като минималната сума за откриването му е 10 хил.лв. или 5 хил.евро. Средствата са гарантирани от Фонда за гарантиране на влогове в банки, до размера предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Факти

Две трети от общия размер на депозитите, които гражданите са вложили в българските банки са за суми над 10 хил. лева, сочат изчисленията по данни към края на септември. Най-големи са натрупванията при суми над 50 хил. лева (29.5% от всички спестявания на домакинства в банковата система). Следвани са от тези в диапазона 10 хил.лв.-20 хил.лв., където са вложени една шеста от парите на гражданите у нас.

Банковият депозит остава един от най-сигурните и доходни инструменти в настоящия момент. На годишна база ръстът му е от 27.5%, като спестяванията на населението в банки вече доближават 22 млрд.лв., като в рамките на една година нетно се увеличават с около 5 млрд.лв.

Към септември MKB Unionbank е на седма позиция в страната сред институциите, които   привличат най-много депозити. Спестяванията от граждани в банката се увеличават с над 35%. Активите на годишна база растат с над 80% и надхвърлят 1.4 млрд.лв. Кредитният портфейл при запазване на отлично качество на портфейла вече надхвърля 1 млрд.лв., което представлява ръст от над 80%.