теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Младежите вече без втора пенсия


1 гласа1902 прочитания

Цялата осигурителна вноска на започналите първа работа през тази година и неизбрали пенсионен фонд вече отива в НОИ, лишавайки ги от 5% от дохода им

 Напук на обещанията за преразглеждане и успокоенията, че промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи пренасочване на цялата пенсионноосигурителна вноска към НОИ, част от тях не само са влезли в сила, но и вече ефективно се прилагат. За това алармираха представители на пенсионноосигурителни компании по време на семинар за състоянието и измененията в системата.

Скандално приетите преди Коледа, без никакво обществено обсъждане и оценка на въздействието, промени предвиждат два механизма за осигуряване изцяло в държавния фонд, за сметка на допълнителния универсален пенсионен фонд (УПФ), където би трябвало да отидат 5% от осигурителния доход. Първият се отнася до вече включените в осигурителната система до 31.12.2014 г. и предвижда възможност те да прехвърлят спестяванията си от личната партида в УПФ към НОИ, където преминават от частна в собственост на държавата и автоматично биват използвани за плащане на текущи пенсии. За този механизъм все още няма изработена наредба и прилагането му, поне на този етап е невъзможно.

Вторият механизъм се отнася до лицата, които започват своята първа работа (каквото и да е основание за осигуряване) след 31.12.2014 г. Според приетите изменения, цялата им осигурителна вноска автоматично отива в НОИ, ако не подадат изрично заявление за избор на универсален пенсионен фонд. Тези хора имат 12 месеца, за да направят този избор, но не го ли сторят, според действащите текстове, това означава, че до края на живота си губят правото на частна партида и осигуряване в универсален пенсионен фонд. Междувременно, до направата на такъв избор 5% от осигурителния им доход вече отива в НОИ. Освен това изборът е максимално затруднен, тъй като се изисква нотариална заверка на заявлението.

Оказва се, че промените в КСО са обнародвани в Държавен вестник на 24 декември 2014 г., като част от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Те влизат в сила от 1 януари 2015 г. Това означава, че от вчера, 25 февруари, когато започват преводите на осигурителни плащания за януари, цялата пенсионна вноска на лицата, започнали тази година първата си работа, ще отива в НОИ и те няма да имат лична партида в пенсионен фонд.

Това на практика означава, че ако едно лице започне работа на средния осигурителен доход за страната (според НОИ - 735,46 лв. за декември) и не е избрало универсален пенсионен фонд, то реално губи 36,77 лв. лични спестявания всеки месец и евентуалната доходност, която универсалният фонд би реализирал в следващите десетилетия до пенсионирането му.

Според пенсионните компании, това засяга около 30 000 българи годишно. Почти всички от тях са младежи, които все още нямат за приоритет пенсионирането си и навлизайки на пазара на труда не са наясно със законите и последствията от тях. Практиката показва, че много малка част от тях избират сами универсален пенсионен фонд, а до края на 2014 г. останалите се разпределяха на случаен принцип между фондовете на пазара.

Бившият управител на НОИ Йордан Христосков заяви, че тези промени постепенно ще подкопаят тристълбния осигурителен модел в страната, тъй като в дългосрочен план практически ще спрат притока на осигуряващи се във втория стълб.

Даниела Петкова, председател на Борда на директорите на ПОК „Доверие“, призова да бъде сезиран Омбудсмана на Република България, който има право да се обърне към Конституционния съд. Константин Пенчев даде срок на управляващите да проведат обществена дискусия и да ревизират промените до 31 март. Според Красен Станчев от Института за пазарна икономика, новите текстове в КСО няма да издържат пред Конституционния съд по подобие на национализацията на над 100 млн. лв. от професионалните пенсионни фондове през 2011 г., която бе обявена за противоконституционна с Решение 7/2011 г., но парите така и не бяха върнати.

 Петкова алармира, че такава дискусия изобщо не се провежда, подчертавайки, че се водят разговори по почти всички аспекти на пенсионната система, без темата за прехвърляне на вноски от УПФ към НОИ. Към момента няма и никакъв текст, който да материализира обещанията на управляващите за възможност за повторен избор или за формиране на лични партиди в Сребърния фонд. Последното бе определено от участниците в семинара като опит за запазване на честта и нямащо никакво практическо значение, тъй като от 2019 г. се предвижда Сребърният фонд да започне участие в изплащането на пенсии от НОИ, при което личните пари отново ще отидат за общите разходи.

Представителите на бранша бяха категорични, че промените не дават никакво право на избор, а са по-скоро лишаване от възможност за българските граждани. Дори чисто формално измененията в КСО не отговарят на закона, тъй като процедурата изисква преди приемането им да бъдат одобрени на три нива - през УС на НОИ, през Съвета за тристранно сътрудничество и през Министерски съвет, нещо, което не се е случило.      

Екипът на списание „Икономика“ и economic.bg призовава читателите си и особено младежите, които правят първите си крачки на пазара на труда, да се информират в максимална степен за правата си и функционирането на пенсионноосигурителната система, за да направят оптимален избор за личните си доходи.

Източник: www.economic.bg
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Защо не коментирате и 5% годишна такса за управление независимо от реализираната доходност,прибирана от УПФ или смешната, даже и отрицателна доходност! Или когато са засегнати интересите на пенсионните дружества се вика до небесата,а когато се ограбват личните вноски на осигурените се мълчи?
стига с тия глупости!Кой където иска да се осигурява какви са тези частни фондове! не е ли по добре банка!Дали банка ще фалира или фонд се тая!Но държава и НОИ не губи!за това хората са създали държава!
Здравейте,

Всъщност разсъждението Ви трябва да е в обратен ред. Таксата за управление не е процент, независимо от доходността, а доходността е даден размер, след като се приспадне таксата за управление. 5% е частта от осигурителния доход, който се трансферира в УПФ, а не е таксата за управление. Това са две различни понятия. Таксите за управление на ПОК варират в границата 1-3%. Доходностите, които се изчисляват, са на база нетна стойност на активите. Това означава, че преди да се изчисли доходността, се приспадат всички разходи, вкл. и таксата за управление. Именно за това стойността на активите се нарича нетна. Казано с други думи, изчислената доходност отразява вече таксата за управление и не е правилно с нея още веднъж да се правят намаления на дохода.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg