Във връзка с промените в законодателството от 01.01.2013 г., с окончателен данък ще се облага придобитият доход от лихви по срочни депозити в търговски банки. Изключени от данъчното облагане остават детските депозити, разплащателните и спестовни сметки.  

За да улесни максимално потребителите си, от днес MoitePari.bg дава възможност на своите потребители не само да сравнят кой депозит е най-изгоден за тях, но и да изчислят какъв ще е дължимият данък върху лихвения доход.  За целта всеки, желаещ да се информира каква сума ще получи по даден депозит, има възможност да сравни размера на нетно изплатените суми. Това е сумата, която клиента трябва да получи (първоначален размер + натрупани лихви), приспаднато с размера на данъка, който банката ще удържи.

Всеки, който желае да сравни дохода от срочни депозити, както и да изчисли какъв данък ще заплати на държавата, може да се информира напълно безплатно от тук. 

В началото на следващата година на www.MoitePari.bg ще стартира и напълно нова секция, предоставяща възможност посетителите на сайта да сравнят доходността по безсрочни спестовни сметки. Тези продукти няма да бъдат облагани с данъчна ставка от 10%, поради което очакваме засилен потребителски интерес към тях. Така ще разширим обхвата от финансови услуги, сравнявани на сайта.

Екип на www.MoitePari.bg