Следвайки мисията си да образоваме, ние от MoitePari.bg стартирахме динамично онлайн сравнение на УПФ, което беше представено на Експо Моите Пари 2018 г. 

MoitePari.bg има удоволствието да Ви представи напълно нова секция за сравнение с Универсални пенсионни фондове. Новата част от сайта съдържа актуални данни за всички пенсионни фондове. Тя е достъпна на : https://www.moitepari.bg/pensionni_fondove/ 

Фондовете могат да бъдат сравнявани по доходност за 2, 5, 10 години и от началото на публичното предлагане на фонда, както и по стандартно отклонение (измерващо инвестиционния риск) и дневна стойност на 1 пенсионен дял. Всички посочени стойности са на дневна база, с цел постигане на максимална точност при представяне на информацията.

Сравнете всички Универсални пенсионни фондове

Новата секция е напълно съобразена с изискванията на КФН относно рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества, като съдържа:
  •  Точна и актуална информация – текущи дневни стойности на един пенсионен дял, дневни стойности на постигната доходност
  •  Успоредно с постигнатата доходност показваме нивото на инвестиционния риск (стандартно отклонение*)
  •  Съпостяваме резултатите на всички пенсионносигурителни дружества за определен период от време
  •  Изчисляваме средната номинална доходност за предходния петгодишен период, като средна геометрична на доходностите за всяка поредна календарна година 
  •  Графично изображение на стойността на един пенсионен дял
  •  Информация за банка попечител
*стойността е анюализирана

Ако Ви предстои да започнете своята първа работа и да изберете УПФ или желаете да смените Вашия фонд, следните няколко критерия могат да Ви помогнат в избора:

        1. Възможно най-ниски такси – за управление и от всяка осигурителна вноска;
        2. Най-висока доходност, но съпоставена с нивото на поет риск (стандартно отклонение);
        3. По-ниски нива на поет риск
        4. Най-много осигурени лица;
        5. Най-много активи под управление и др.;

Комбинация от всички критерии е залог информиран избор и правилни решения. За да сме полезни и в този Ваш избор, ние сме събрали и предоставили подробна информация за всички тези критерии/параметри.