теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

MoitePari.bg с нов и по-удобен дизайн на кредитния калкулатор


0 гласа1208 прочитания

В отговор на засиленият интерес към кредитния ни калкулатор, ние от MoitePari.bg подобрихме неговата визия, с цел да улесним посетителите на сайта. Целта на ГПР Калкулатора за кредити е да Ви помогне да изчислите истинската цена на дадена кредитна оферта. 

Освен Годишен процент на разходите, с помощта на калкулатора може да пресметнете размера на дължимата месечна погасителна вноска, общо изплатени суми в края на периода и разхода за лихви.

КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР

При ползване на калкулатора е важно да се следват следните правила:

- Обръщайте във валутата на кредита всички суми такси и комисионни
- Застраховката имот обикновено се изчислява като процент от стойността на имота. Като ориентировъчна база в графата годишни такси можете да използвате 0,20% от стойността на имота (не на заема!), платими годишно, но не е изключено според застрахователя да получите и по-добра оферта.
- За равнопоставено сравнение на различните оферти се приема, че променливия лихвен процент остава непроменен до края на кредита. Също така се приема, че кредита се обслужва редовно до края на периода.
- Ако предвиждате, че ще погасите кредита предсрочно – тогава е необходимо да се вземе предвид такса ПРЕДСРОЧНО погасяване. При потребителски кредити с фиксирана лихва тя е в размер на 1%, ако предсрочното погасяване се направи през първата година от срока на кредита и 0,50%, ако е след първата година. Когато лихвата е плаваща, кредиторът няма право да начислява такса за предсрочно погасяване. При ипотечни кредити, ако погасяването е през първата година, таксата не може да надвишава 1% от предсрочно погасяваната сума. В случай, че кредитът се погасява след първата година, такса не се начислява.