Освен цитираните нарушения, жалби към Столична община има подадени и за груби нарушения по чл. 36, ал. 2, точки 2, 4, 5, 6, 9 и 10 от Наредбата за изграждане поддържане и опазване на зелената система на Столична община: безразборно паркиране на МПС-та, собственост на строителните работници, върху пешеходни алеи, тротоари и озелени площи; изхвърляне на строителни и битови отпадъци в озелените площи и шум на обществени места (засегнати улици: Черковна, Калиманци, Огражден, Земен, Попова шапка, Султан Тепе, Каймакчалан, Буная, Лисец). Официалното мнение на ЕСЕ Projectmanagement е, че те и главният изпълнител KAYI Construction отговарят за действията на работниците само в рамките на обекта. Тяхното становище относно възстановяването на пораженията, нанесени на настилките по тези улици, както и относно обезопасяването им в бъдеще чрез колчета против неправомерно паркиране е, че инвесторите ще се погрижат само за прилежащите на строителната площадка улици, тъй като само по тях е преминавала тежка строителна техника. За околните улици, според тях, има грижа общината.