След като доходността по депозитите вече е на нормални пазарни нива, време е да се замислим как да инвестираме спестяванията си така, че след време те да са се увеличили. Световно признатата практика в това отношение е „Не слагай всички яйца в една кошница“ или с други думи - разпредели равномерно спестяванията си между депозити, инвестиция във взаимни и пенсионни фондове и в застрахователни продукти . 

„В последните месеци са налице всички условия да се събуди интересът към инвестиране във финансови инструменти като акции, облигации или участие във взаимни фондове, инвестиращи на борсата“, смята Явор Ачев, представител за България на Pioneer Investments, управляващото дружество на УниКредит. 

„Данните на БНБ показват ръст при депозитите на физическите лица, при застраховките живот и при взаимните и пенсионните фондове има също значителен ръст. Смятам, че основният двигател на този процес е повишаването на икономическата активност и свързаното с това увеличаване на благосъстоянието на населението“ коментира Ачев. 

Данните на УниКредит Булбанк сочат, че ръстът при застраховките живот е над 12 % от началото на годината, а при взаимните фондове, управлявани от Pioneer Investments има над 10 % нови инвестиции от физически лица. Ръст се наблюдава също и при активите на пенсионните фондове от близо 12% на годишна база. 
„Всички тези финансови продукти – депозити, застраховки живот и инвестиции във взаимни и пенсионни фондове са много различни и не са алтернатива един на друг“, категоричен е Явор Ачев. Според него най-добре е всеки, който има дори минимални спестявания, да се насочи към комбинация от тези продукти, за да получи едновременно защита на парите си (при депозита), доходност (при инвестицията във фондове) и сигурност срещу неочаквани рискове (при застрахователните продукти). Повечето компании за управление на активи предлагат подобна комплексна оферта към клиентите, така че може да се изготви добър индивидуален план за всеки. 

Ако имаме малка сума спестявания и искаме да разполагаме с нея след кратък период от време, най-добър вариант си остава депозита с гаранцията, която дава на капитала. Инвестицията във фондове предоставя възможност за по-висока доходност във времето, а застраховките живот предлагат много добра комбинация и от застрахователен, и от инвестиционен елемент, смята представителят за България на Pioneer Investments. Явор Ачев подчертава, че, макар и малък по мащаби в сравнение с европейския, българският финансов пазар предлага много добри продукти. „Утвърдени европейски и световни имена в сферата на управлението на активи и застраховането са представени със своите продукти на нашия пазар и офертите им не се различават по такси и комисионни, по доходност и по права на инвеститорите в сравнение с развитите пазари. Остава единствено ние, като общество, да се научим как да ползваме финансовите инструменти“, коментира Ачев. Според него трябва да избираме финансов инструмент, който да отговаря на характера ни и на това какъв тип инвеститор сме. 

Ако сме по-консервативни, трябва да се насочим към инвестиции в държавни облигации или фондове, които инвестират в подобни нискорискови инструменти. Ако търсим по-висока доходност, която е свързана и с по-висок риск, то да инвестираме в акции и в по-агресивни фондове, съветва Ачев. Има задължителни характеристики, описващи всеки фонд, които могат да ни покажат какъв рисков профил има и дали сме готови да поемем този риск. „Човек трябва да се замисли за инвестиция, дори и да разполага с малко спестявания“, препоръчва още Явор Ачев. 

Различни емпирични изследвания показват, че основната стъпка има най-голяма тежест в крайния резултат на инвестицията –тоест колкото по-рано започнем да инвестираме, толкова по-добър резултат ще имаме. За хора, които могат да отделят малки суми и тепърва започват да спестяват, най-подходящи са спестовните планове във взаимни фондове или в застраховка живот. При тях автоматично всеки месец се превежда малка сума в даден фонд (във фондовете на Pioneer Investments минималната месечна вноска е 20 долара или 20 евро). 

Анализите показват, че обикновено инвеститорите със спестовни планове получават по-добра доходност от инвестицията си, отколкото тези, които инвестират еднократно за по-къс хоризонт от време. Това е така, защото купуват акции и облигации, дори и когато пазарът пада, а след това при възстановяване, печелят повече.

Източник: www.profit.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити