теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Не става само с лихви


0 гласа1350 прочитания

Или защо растящите приходи от такси и комисиони означават, че е добре да прегледате тарифата на обслужващата ви банка

Тарифите на банките определено не са най-интересното четиво, с което да запълните някой и друг свободен час. Затова не е изненадващо, че обикновено клиентите не им обръщат особено внимание. Дори и да се случи да ги прочетат, то е еднократно и по правило докато избират даден продукт и сравняват условията между отделните банки. Когато обаче финансовите институции правят промени в тарифите си, това често остава незабелязано от клиентите, дори и бъдещите поправки да са били оповестени предварително на сайта на банката.

Ето защо, за да избегнете неприятните изненади, най-добре е да проверявате сайта и тарифата на банката си поне веднъж на два месеца, колкото е и предварителният срок, в който финансовите институции трябва да оповестяват предстоящите промени в условията по предоставяните от тях платежни услуги. Препоръката важи с още по-голяма сила в настоящите условия, когато лихвите по депозитите, но най-вече по кредитите продължават да падат, което свива приходите на банките и принуждава финансовите институции да търсят други източници на постъпления. А при ниските лихви евентуални такси може да изядат почти целия доход и дори да ви изведат на минус.

Все по-важни

За нарастващото значение на приходите от такси и комисиони в балансите на банките говори и надзорната статистика на БНБ, от която се вижда, че от началото на годината обемът им се увеличава осезаемо. Ако през втората половина на 2014 г. нетният доход от такси и комисиони в банковата система е нараствал с темпове между 0.4 и 1.2% на годишна база, то през януари ръстът е с 4.8%, а през февруари вече достига 5.64%. При това общите за сектора данни за началото на миналата година включват и резултатите на Корпоративна търговска банка, която общо за първите три месеца на 2014 г. е отчела 3.9 млн. лв. нетен доход от такси и комисиони.

Надзорните данни показват още, че делът на постъпленията от такси и комисиони спрямо общите приходи на банките също трайно се увеличава. Ако преди година те са формирали около 16% от сумарните приходи от лихви и от такси и комисиони, то през януари 2015 г. вече са над 19%, а данните за февруари сочат близо 20% дял. А по всичко личи, че значимостта им ще расте и занапред. От една страна, заради свиващия се лихвен марж, който е основният приходоизточник на банките. От друга страна, с оглед на предстоящите през следващата година стрес тестове в банковия сектор финансовите институции ще търсят начини да подобрят представянето си.

Оттук-оттам

Изострената конкуренция на пазара означава, че най-масовите банкови продукти – кредити и депозити, едва ли ще са сред първите, при които ще има някакви забележими повишения на таксите. Преглед на тарифите на някои от по-големите и средноголемите банки на пазара обаче показва, че през последните месеци изменения все пак има, като поскъпванията варират от минимални суми като 5-10 стотинки, до 1-2 лв. Така например част от банките въвеждат нови такси или увеличават съществуващите до момента такива за междубанкови преводи, вноски към бюджета, единични или периодични комунални плащания. Таксите за обслужване на разплащателни или спестовни сметки в някои институции също се повишават, а покрай тях и месечните или годишни такси за ползване на пакети от услуги, които обикновено включват и разплащателна сметка. При някои от институциите тегленията на по-малки суми – до 3000 лв., също вече се таксуват, други пък увеличават стойността на различни справки, например за наличност по дебитни карти.

На фона на опитите на банките за раздвижване на замръзналото кредитиране засега при офертите за финансиране общата посока всъщност остава на поевтиняване, както се вижда и от статистиката. През последните месеци данните на БНБ сочат намаляване на спреда между лихвите и годишния процент на разходи (ГПР), който включва освен лихвените и всички нелихвени разходи по обслужването на кредитите.

Таксите по спестовните продукти също са чувствителна тема, особено в светлината на бързото понижаване на лихвите по тях през последните месеци след изливането на 3.7 млрд. лв. от гарантираните депозити от КТБ в системата. Доходността по срочните депозити на домакинствата например вече е под 2%, а по тези на фирмите е под 1%. Безсрочните влогове носят още по-малка възвращаемост на собствениците си – в някои случаи годишната лихва е съвсем символичните 0.01%.

"Лихвените проценти са толкова ниски, че в някои случаи доходността е отрицателна, тъй като приходите от лихви не могат да компенсират разходите на клиентите по такси и комисиони", отбелязва Десислава Николова, анализатор във финансовия портал "Моите пари". По думите й това е и причината, поради която едва ли може да се говори и за обща тенденция на повишаването на таксите по спестовните продукти, предлагани от банките.

От своя страна изпълнителният директор на консултантската компания "Кредит център" Тихомир Тошев отбелязва, че въпреки исторически ниските лихвени равнища случаите на отрицателна доходност по-скоро са изключения и се наблюдават при много малки суми, от порядъка на 500-1000 лв., които се държат в банка. Той обаче също не очаква съществено повишение в размера на начисляваните от банките такси. "Увеличаването на приходите от такси и комисиони по-скоро се дължи на увеличеното ползване на банкови услуги. Като цяло банките се опитват да проникнат с условията си до по-голяма част от клиентите", посочва мениджърът.

Нещо повече, по думите му особено бизнес клиентите следят много внимателно таксите, които плащат за банкови преводи и за поддръжка на сметки, като нерядко промяната им е и причина за смяна на обслужващата ги банка. Дори и да не тръгнете да сменяте веднага банката си, следването на примера им за внимателно отношение към таксите, винаги е добра идея.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за спестовни сметки