теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Не влагайте всичко в депозити


0 гласа1353 прочитания

Инвестирайте такава сума, че дори и при най-черния сценарий да може да си позволите загубата

Д-р Петко Вълков е изпълнителен директор и главен портфолио мениджър на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД – дружество,, което управлява девет взаимни фонда и предоставя услуги по доверително управление. Той има над десет години опит на капиталовите пазари, включително като финансов анализатор, брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант. Доктор е по икономика и е преподавател в УНСС към катедра МИО и Бизнес.

Г-н Вълков, в България в последно време се наблюдава слаба инвестиционната активност. Има ли начин тя да се стимулира?

Държавата не бива да пречи, а да създава подходящи условия за инвестиции, подобрявайки бизнес климата в страната. Големият проблем е, че чуждестранните инвеститори вече ни избягват. Така България става все по-зависима от европейските фондове.

В какво препоръчвате да се инвестира?

На фондовата борса може да се търсят инвестиции в български експортно ориентирани компании, които имат сериозни приходи, не разчитат само на вътрешния пазар и на субсидиите като основен инструмент за развитие на своята дейност. Има такива компании. Инвестирането в тях е дългосрочна инвестиции, която след време ще се изплати.

Това опира до доверие в БФБ и в българския бизнес…

Така е, но има български компании, които спазват принципите на доброто корпоративно управление, те са с експортна насоченост, което показва, че се ползват с доверието на своите чуждестранни партньори. На тях може да се заложи.

Какво да направят индивидуалните вложители, които нямат нужната компетентност, за да инвестират самостоятелно?

Съветът ми е задължително да правят диверсификация на своите спестявания. Практиката показва, че 100% депозити не е правилното решение. Добре е да се търсят алтернативи – други класове активи, в това число недвижими имоти и финансови инструменти като акции. Инвестирането в акции изисква доста знания и време. Съветвам хората, които нямат опит, да се обърнат към финансови консултанти, които да им помогнат да изградят портфолио, съобразено с техния рисков профил.

А корпоративните инвеститори в какво да насочат своя свободен финансов ресурс?

Някои са направили свой инвестиционен план. Други имат стабилни финансови възможности, а не планират инвестиции. Те трябва да се замислят как свободният ресурс да носи допълнителна доходност. Моят съвет е да се обърнат към финансов консултант, за да им бъде съставено портфолио, което може да включва корпоративни облигации, ДЦК, акции.

Как обаче да изберем надежден финансов консултант, защото рискът остава за инвеститора?

Вече се появиха и чуждестранни консултанти. Изборът е голям. Зад всеки стои някаква история и тя заедно с опита е от значение при избора на специалист, на когото да се доверим.

Лично вие в какво инвестирате?

Над 50% от моите спестявания са в по-рискови инструменти, най-вече в акции на българския капиталов пазар и в чужбина. Другото е в недвижими имоти и депозити.

Кой сега е подходящият тренд?

Българският пазар изглежда интересен, европейският – също. В това число и Германия, където сътресения и скандали намалиха цените на някои акции и ги направиха интересни за инвестиране.

Препоръчвате да търсим подценени активи, или да уловим тренд, който вече върви нагоре?

Стратегиите за инвестиране са различни. Трендовете са до време. Не всеки умее да улови точния момент. Аз съм привърженик не толкова на хващането на тренда, колкото на търсенето на подценени активи.

Рисково ли е сега да се инвестира в суровини?

Виждаме, че инвестициите в суровини през последните две-три години са губещи. Това донякъде е свързано с поскъпването на американския долар и стремежа на Федералния резерв да повиши лихвите, което тласка суровините към спад. Така евентуалното повишение на лихвите в САЩ в близките месеци може да окаже допълнителен негативен тласък върху тренда на суровините.

Не беше далеч времето, когато имаше „треска за злато”. Някои уверяваха, че това е най-добрата инвестиция…

Никога не съм вярвал в подобно нещо. Когато в края на 2008 г. започна кризата, като възможно решение за икономиките по света беше сочено повишаването на инфлацията, за да може чрез нея да се намали общото дългово бреме. Тогава златото изпъкна като основен инструмент за запазване на покупателна способност, който се представя положително в условията на инфлация и на инфлационни очаквания. Инфлацията не се появи, инфлационните очаквания изчезнаха и цената на златото се срути. В момента световните икономики са в стремеж да преодолеят дефлационните очаквания, а дефлацията е най-големият противник на златото. Когато съществуват дефлационни процеси, това може да е добър момент за вложения в злато като контрираща стратегия. Тези инвестиции носят известни рискове и в това се убедиха инвеститорите през последните 4-5 години.

Какво е предимството да се инвестира във взаимни фондове?

Вместо да се инвестира директно в акции на определени компании, което е трудоемко и ресурсоемко, може да се купят дялове във взаимен фонд, който инвестира в акции. Всички, които инвестират в България, са зависими от условията на българския капиталов пазар, а тези, които инвестират в чужбина – от чуждестранните пазари. При нас 60% от инвестициите са фокусирани в България, имаме също секторен и регионален фонд. 

Диверсификацията помага при лошо стечение на обстоятелствата загубите да са ограничени, но ако определен сектор се представи добре, тя пречи да се реализира доходността от точно този сектор. Същото е, когато определен регион се развива добре. Тогава пак няма да хванете максимума от положителното движение там.

Към какви правила да се придържат инвеститорите?

Основно правило е всеки да инвестира такава сума, че дори и при най-черния сценарий да може да си позволи загубата. Първо да се прави внимателен анализ на това в какво да се инвестира и кой да прави инвестицията. Не съветвам да се ползват заемни средства, за да се влагат във финансови инструменти. Това може да е печелившо в определени периоди, но може да е много опасно при неблагоприятно развитие. 

*Този материал не е препоръка за инвестиционно решение!

Източник: www.economic.bg

Сравнете доходностите на взаимни фондове