теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Небанково финансиране от БЕ ПЛЮС ООД


2 гласа4065 прочитания


БЕ ПЛЮС ООД (www.bplus.bg) е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), съгласно удостоверение № BGR00292.

Дружеството е с регистриран капитал от 250 000 лева.

 „Бе Плюс“ ООД е Вашият надежден партньор при нужда от финансова помощ за осъществяване на Вашите бизнес планове или лични нужди, при минимален разход на време и усилия от Ваша страна, и индивидуално и професионално отношение от наша страна. Дружеството предоставя кредити на физически и юридически лица, без ограничение в целите на кредитирането, при опростена и бърза процедура за отпускане.

Ние Ви предлагаме кредитни продукти, базирани на Вашите потребности чрез индивидуално разглеждане на Вашите финансови нужди, адаптиране на кредитния продукт при необходимост според конкретния случай и персонално изготвяне на погасителен план, съобразно Вашите възможности и предпочитания.

„БЕ ПЛЮС“ извършва следните дейности:

ИПОТЕЧНО ФИНАНСИРАНЕ
Стандартизиран кредитен продукт за финансиране на физически и юридически лица, които търсят финансов ресурс за краткосрочен период и са готови да предоставят обезпечение под формата на висококачествени недвижими имоти. Критерии: апартаменти, къщи, търговски и производствени обекти, земя в областни центрове.

КОРПОРАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ
„Бе Плюс“ ООД отпуска финансиране на юридически лица (малки, средни и големи предприятия), които търсят финансов ресурс за краткосрочен период поради ликвидни затруднения. 

ИЗКУПУВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ДЪЛГОВЕ
„Бе Плюс“ ООД предлага услуги свързани с изкупуване на просрочени задължения по договори за заеми, кредит и лизинг. Услугата е предназначена за физически и юридически лица, които имат временни финансови затруднения и търсят възможност да намалят задължения по кредити и лизингови договори. Основни наши партньори са банкови и небанкови финансови институции цедиращи вземанията си към „Бе Плюс“ ООД. С продажбата на дългове, нашите партньори, постигат ефективното управлението на паричните потоци и спират да имат отношение към необслужвани кредити. Преди да изкупим просрочените вземания ще изготвим специална оферта и предложим възможно най-атрактивна цена.

ИЗКУПУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ
„Бе Плюс“ ООД предлага услуги свързани с изкупуване на просрочени задължения по договори с държавни и общински структури, чрез които се осигурява свеж ресурс на компаниите които имат вземания към държавата и общините.

ЗАЕМИ ОБЕЗПЕЧЕНИ С ЦЕННИ КНИЖА (РЕПО СДЕЛКИ)
 „Бе Плюс“ ООД отпуска финансиране на физически и юридически лица срещу залог на ценни книжа, търгувани на фондовата борса под формата на REPO сделки (временно прехвърляне на акции, при което се поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена).

БЕ ПЛЮС ООД е с адрес: гр.София, ж.к. Иван Вазов, ул.„Димитър Манов” №:19-21; office@bplus.bg; www.bplus.bg