теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нов депозит в евро от ОББ с лихва до 8%


24 гласа23260 прочитания

Обединена българска банка предлага нов срочен 6 месечен депозит „Премия” със стъпаловидно олихвяване.

Депозитът е подходящ за всички, които търсят висока доходност за срок от 6 месеца, но не желаят да чакат до края, за да получат лихвата.

Лихвата при депозит „Премия” нараства при всеки период и достига 11% в лева и 8% в евро за последния, като може да бъде изтеглена след края на всеки период.

Лихвени условия

 Период  Годишен лихвен процент в лева  Годишен лихвен процент в евро
 За първите 2 месеца 6%  5%
 За вторите 2 месеца  8%  6%
 За третите 2 месеца  11%  8%


В края на всеки период начислената лихва не се капитализира към главницата, а постъпва по сметка и остава на разпореждане на клиента.

Минималната сума, която клиентът трябва да внесе е 250 лева.

За клиенти на Банката със съществуващи средства по сметки и депозити в ОББ – довнесени минимум 2000 лева/1000 евро нов ресурс.

ОББ гарантира депозитите чрез участието на Банката във Фонда за гарантиране на влоговете, съгласно Закон за гарантиране на влоговете в банките.