Американски университет в България и Eastisoft стартират InvestNet.bg – Българската инвестиционна и бизнес мрежа

Американският университет в България, в партньорство с българската софтуерна компания Eastisoft (бел. ред. собственик на МОИТЕ ПАРИ ООД) и Американската търговска камара в България, стартира www.InvestNet.bg – уникална платформа за обмяна на информация и мнения, целяща да подпомага инвеститорите и да насърчава възможностите за бизнес в България.

Инициативата се финансира от Фонд „България” – грантов механизъм на Американската агенция за международно развитие (USAID) и German Marshall Fund и се стреми да предоставя подробна и актуална информация за инвестиране в България.

Една от основните цели на InvestNet.bg е да представя инвестиционните предимства в България и да се превърне в основна информационна платформа за чуждестранната инвеститорска общност в страната. В същото време, сайтът e и социална мрежа за бизнес контакти, която дава възможност за лесна комуникация и обмяна на информация между инвеститори, правителствени институции, браншови организации, частни компании и чуждестранни търговски аташета в България”, казва д-р Борисова, Ръководител на проекта и Директор на Центъра за европейски програми на Американски университет в България.

В условията на финансова и последваща икономическа криза, обемът на инвестиционните потоци в световен мащаб се свива спрямо минали години, а конкуренцията между страните за привличане на чуждестранни инвеститори става все по-изострена. След като отмина времето на т.нар. „лесни” инвестиции в недвижими имоти, усилията сега трябва да бъдат насочени към това да се подобри имиджа на България пред чуждестранните инвеститори като привлекателно място за инвестиции и правене на бизнес в различни сектори на икономиката.

За да улесним процеса по вземане на инвестиционни и бизнес решения, ние използваме модерните интернет технологии,  които позволяват на чуждестранните инвеститори да откриват лесно и бързо необходимата икономическа и браншова информация, както и да могат удобно и целенасочено да получават консултации от правно, данъчно и всякакво друго естество.” споделя Деян Василев, Изпълнителен Директор на Eastisoft.

Материалите, анализите, докладите и обзорите поместени на InvestNet.bg обединяват усилията на над 30 компании - представители на водещите световни консултантски, анализаторски, маркетингови и одиторски компании, счетоводни къщи, адвокатски кантори , както и на браншови организации, камари и асоциации.  InvestNet.bg предоставя не само основни факти за страната, но и подробна информация за бизнес възможностите в различните сектори, инвестиционни проекти, търсещи финансиране, както и възможности, свързани с фондовете на Европейския съюз и участие в обществени поръчки.