• Експертите съветват при криза и несигурни пазари инвестициите в ценни книжа да се правят с малки суми, но редовно;
  • Със 75 млн. евро активи към края на февруари, фондовете Пайъниър, които се предлагат чрез клоновата мрежа на УниКредит Булбанк, са с най-голям дял в КИС в България.
Нов спестовен план, създаден на база инвестиционните навици на богатите хора по света, започва да предлага Пайниър Инвестмънтс. Продуктът ще се предлага във всички филиали на УниКредит Булбанк.

„Проучванията на разпределението на различните видове финансови активи на заможните показва, че през годините те не променят своя портфейл, независимо дали сме в криза или период на растеж. Това ни даде идеята да предложим продукт, който да следва същата проверена стратегия – че трябва да се инвестира редовно, макар и с малки суми. По този начин клиентите ще са защитени от резките движения на пазарите, каквито наблюдавахме през последните месеци”, обясни Явор Ачев, директор на Пайъниър Инвестмънтс за България.   

Пайъниър Инвестмънтс е с най-голям пазарен дял в колективните инвестиционни схеми в България с активи от 75 милиона евро към края на февруари 2009 г. (25% на пазара на КИС и 67% на пазара на чуждестранни КИС, предлагани в България). Фондовете на Пайъниър Инвестмънтс се предлагат във всички филиали на УниКредит Булбанк. В България клиентите могат да избират от 29 под-фонда от Люксембургския фонд чадър, покриващи всички основни инвестиционни стратегии (фондове в акции, в облигации, краткосрочни фондове, фонд инвестиращ в суровини и други). Това е най-пълната оферта от взаимни фондове, предлагани на българския пазар, което позволява да се намери най-доброто индивидуално решение за даден инвеститор.

Предлаганите под-фондове са конкурентни по доходност, като един от първите взаимни фондове въобще на българския пазар има присъден рейтинг за управление на активи ААА от S&P (най-високия възможен рейтинг).

Пайъниър Инвестмънтс е глобално дружество за управление на инвестиции със 177 милиарда евро активи под управление към февруари 2009. Компанията има един от най-високите рейтинги за управление на активи, присъждан от Fitch на компания за управление на активи, действаща в глобален мащаб (М2). Компанията предлага широк кръг от инвестиционни решения, сред които взаимни фондове и структурирани продукти на институции, корпорации, посредници и частни лица от цял свят. Пайъниър Инвестмънтс работи в 31 държави в целия свят с основни инвестиционни центрове в Дъблин, Бостън и Сингапур и има над 80 годишен опит. Първият взаимен фонд на дружеството - Американски Фонд Пайъниър - е третият най-стар взаимен фонд в САЩ. Пайъниър Инвестмънтс е търговско име на Пайъниър Глобал Асет Мениджмънт (ПГАМ). ПГАМ е изцяло притежаван от Уникредит S.p.A.